• Vydávanie Rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021
     • Vydávanie Rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021

     • Riaditeľstvo MŠ, oznamuje zákonným zástupcom, že Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021, sa budú vydávať v dňoch 6. (pondelok) a 7. (utorok) júla 2020 od 8,00 hod do 16,00 hod na EP Štúrova 139, MA v kancelárií riaditeľky MŠ.

      Prevzatie Rozhodnutia rodič potvrdí svojím podpisom a preukáže sa OP.

      Žiadame, aby rodičia dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia - vstup len s rúškom, dodržiavanie odstupov.

    • Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin
     • Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

     • Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude nasledovná:

      1.7. – 31.7. – EP Rakárenska

      1.8. – 21.8. – EP Štúrova

      Posledný augustový týždeň sa deti presunú na svoje pracoviská.

      Deti z EP Bernolákova, EP Hviezdoslavova a EP Záhorácka, ostávajú na EP Štúrova.

      Dňa 31.08. MŠ nie je v prevádzke.

       

      Vzhľadom na plánované rekonštrukcie na EP Bernolákova, Hviezdoslavova a Jána Kollára, bude umožnená dochádzka do MŠ len deťom pracujúcich rodičov, ktorí svoj záujem nahlásili učiteľke alebo mailom do  17.06. 2020.

      Deťom rodičov, ktorí si vedia zaobstarať starostlivosť o dieťa (materská dovolenka, nezamestnaní) a prejavili záujem o MŠ v mesiaci júl, bude umožnená dochádzka do MŠ len v mesiaci august.

     • Pokyny od 15. 06. 2020

     • Od pondelka 15.06.2020 sa prevádzka MŠ upravuje od 6,00 - 16,00 hod.

      Žiadame rodičov novo nastúpených detí, aby venovali dôležitú pozornosť pokynom, ktoré sú uvedené nižšie.

      Pokyny_pre_zakonnych_zastupcov_.pdf

     • Aktivity s deťmi

     • Milí rodičia, ponúkame Vám aktivity na mesiac jún, v sekcii ,,Aktivity s deťmi".

   • Kontakty

    • Materská škola, Jána Kollára 896
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 190 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

   • Deň Materských škôl
   • Fantázia 2019
   • Mám básničku na jazýčku 2019
   • Kreslím, kreslím, maľujem 2019
   • Tancuj, tancuj 2019
   • Tancuj, tancuj
   • Fantázia 2018
   • Sláviček
   • DOD
   • Mám básničku na jazýčku
   • Kreslím, kreslím, maľujem
   • Korčuľovanie