• Jedálny lístok
     • Jedálny lístok

     • MŠ dáva na vedomie zákonným zástupcom:

      • jedálny lístok pre EP Hviezdoslavova je totožný s jedálnym lístkom MŠ Jána Kollára

                                                                           a

      • jedálny lístok pre EP Bernolákova je totožný s jedálnym lístkom EP Štúrova
    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo MŠ dáva do pozornosti Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o

      organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021.


      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka

      2020/2021, ktorý je uvedený nižšie, treba vyplniť a priniesť pri nástupe do Materskej školy, t.j. 02.09. 2020.


      Pokyny_pre_zakonnych_zastupcov.pdf

      Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie.pdf
    • MŠ hľadá:
     • MŠ hľadá:

     • Hľadáme

      do Materskej školy v Malackách

       

      Dobrovoľných aktivačných pracovníkov

       

      Podmienkou je, aby bol záujemca evidovaný na úrade ÚPSVaR, mál rád deti  a mal záujem pracovať v našej MŠ 4 hodiny denne.

      Odmena: 214,83 €  

      Nástup: 01. 09. 2020

       

       

      pre činnosť:

      • Pomocný pedagogický pracovník
      • Pomocný  prevádzkový pracovník/čka

       

      Prvotné informácie:

      ÚPSVR Malacky, 2. poschodie, č. dv. 211 – Bc. Monika Hrčková na t.č. 034/2444 345

       

      Ďalšie informácie v MŠ na Štúrovej 139, Malacky:

      Martina Novotová, 0907/ 864 432

      Petra Prelcová, 0918/ 848 078

    • ! UPOZORNENIE !  -  RÚVZ Bratislava
     • ! UPOZORNENIE ! - RÚVZ Bratislava

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

      vydal stanoviskozákazu donášky potravín neznámeho pôvodu do predškolských zariadení (tort, zákuskov, čisteného ovocia a zeleniny na výrobu ovocných a zeleninových tanierov), v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji.

      V rámci rôznych školských a mimoškolských aktivít typu „Oslava narodenín“, Týždeň zdravia“, Týždeň zdravej výživy“ , Poznaj a jedz ovocie a zeleninu“ a pod. je prísny zákaz nosenia potravín do Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky a jej elokovaných pracovísk.

   • Kontakty

    • Materská škola, Jána Kollára 896
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 190 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

   • Deň Materských škôl
   • Fantázia 2019
   • Mám básničku na jazýčku 2019
   • Kreslím, kreslím, maľujem 2019
   • Tancuj, tancuj 2019
   • Tancuj, tancuj
   • Fantázia 2018
   • Sláviček
   • DOD
   • Mám básničku na jazýčku
   • Kreslím, kreslím, maľujem
   • Korčuľovanie