• ! ZMENA ! - vydávanie Rozhodnutí

     • Zmena termínu:

      Dňa 07.07.2020 (utorok) sa Rozhodnutia vydávajú od 8,00 hod do 14,00 hod.

      Rodičia, ktorí si neprevezmú Rozhodnutie, bude im poslané poštou.

     • EP Rakárenska - leto

     • Ospravedlňujeme sa rodičom za vzniknuté komplikácie pri nástupe detí 1.7. na EP Rakárenska.

      Nedopatrením sa pomiešali zoznamy, ktoré boli zverejnené.

      Dnes už budú na budove zverejnené správne, aktuálne zoznamy na tento týždeň

      tj. do 01. 07. 2020 do 03. 07. 2020.

      Vždy v pondelok budú na budove zverejnené aktuálne zoznamy na daný týždeň.

       

      Ďakujem za pochopenie.

    • Vydávanie Rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021
     • Vydávanie Rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021

     • Riaditeľstvo MŠ, oznamuje zákonným zástupcom, že Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021, sa budú vydávať v dňoch 6. (pondelok) a 7. (utorok) júla 2020 od 8,00 hod do 16,00 hod na EP Štúrova 139, MA v kancelárií riaditeľky MŠ.

      Prevzatie Rozhodnutia rodič potvrdí svojím podpisom a preukáže sa OP.

      Žiadame, aby rodičia dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia - vstup len s rúškom, dodržiavanie odstupov.

    • Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin
     • Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

     • Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude nasledovná:

      1.7. – 31.7. – EP Rakárenska

      1.8. – 21.8. – EP Štúrova

      Posledný augustový týždeň sa deti presunú na svoje pracoviská.

      Deti z EP Bernolákova, EP Hviezdoslavova a EP Záhorácka, ostávajú na EP Štúrova.

      Dňa 31.08. MŠ nie je v prevádzke.

       

      Vzhľadom na plánované rekonštrukcie na EP Bernolákova, Hviezdoslavova a Jána Kollára, bude umožnená dochádzka do MŠ len deťom pracujúcich rodičov, ktorí svoj záujem nahlásili učiteľke alebo mailom do  17.06. 2020.

      Deťom rodičov, ktorí si vedia zaobstarať starostlivosť o dieťa (materská dovolenka, nezamestnaní) a prejavili záujem o MŠ v mesiaci júl, bude umožnená dochádzka do MŠ len v mesiaci august.

     • Pokyny od 15. 06. 2020

     • Od pondelka 15.06.2020 sa prevádzka MŠ upravuje od 6,00 - 16,00 hod.

      Žiadame rodičov novo nastúpených detí, aby venovali dôležitú pozornosť pokynom, ktoré sú uvedené nižšie.

      Pokyny_pre_zakonnych_zastupcov_.pdf

     • Aktivity s deťmi

     • Milí rodičia, ponúkame Vám aktivity na mesiac jún, v sekcii ,,Aktivity s deťmi".

     • Odložená školská dochádzka

     • Oznamujeme rodičom, že v prípade odloženia školskej dochádzky ich detí, sú povinní materskej škole odovzdať Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré im vydá základná škola.

    • ! UPOZORNENIE !  -  RÚVZ Bratislava
     • ! UPOZORNENIE ! - RÚVZ Bratislava

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

      vydal stanoviskozákazu donášky potravín neznámeho pôvodu do predškolských zariadení (tort, zákuskov, čisteného ovocia a zeleniny na výrobu ovocných a zeleninových tanierov), v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji.

      V rámci rôznych školských a mimoškolských aktivít typu „Oslava narodenín“, Týždeň zdravia“, Týždeň zdravej výživy“ , Poznaj a jedz ovocie a zeleninu“ a pod. je prísny zákaz nosenia potravín do Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky a jej elokovaných pracovísk.

   • Kontakty

    • Materská škola, Jána Kollára 896
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 190 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

   • Deň Materských škôl
   • Fantázia 2019
   • Mám básničku na jazýčku 2019
   • Kreslím, kreslím, maľujem 2019
   • Tancuj, tancuj 2019
   • Tancuj, tancuj
   • Fantázia 2018
   • Sláviček
   • DOD
   • Mám básničku na jazýčku
   • Kreslím, kreslím, maľujem
   • Korčuľovanie