• Rodičovské združenie - rekonštrukcia budovy Jána Kollára 896
     • Rodičovské združenie - rekonštrukcia budovy Jána Kollára 896

     • Riaditeľka Materskej školy,

      oznamuje rodičom, že dňa 30. 05. 2018 (streda) o 16,30 hod., sa bude konať na v priestore Materskej školy na ulici Jána Kollára 896 Rodičovské združenie.

      Prosíme rodičov o účasť na RZ, nakoľko Vám budú poskytnuté informácie týkajúce sa rekonštrukcie budovy MŠ.

     • Záhorácky päťlístok

     • Záhorácky päťlístok pokračuje. V utorok 17. apríla 2018 sa uskutočnila tretia z piatich akcií    „Záhorácky sláviček", na Bernolákovej ulici v Malackách. Prehliadky piesní sa zúčastnilo 25 detí s pani učiteľkami zo všetkých elokovaných pracovísk z Malaciek, aj z materských škôl z okolitých obcí Jakubov, Plavecký Mikuláš, Sološnica, Suchohrad a Zohor.

      Pani riaditeľka Martina Novotová privítala deti i pani učiteľky a slávnostne „Slávička" otvorila.  Na úvod vystúpili deti z EP Brnolákova s tancom na pieseň „Hej, Sokoly", za ktorý dostali zaslúžený potlesk. Prehliadku piesní slovom sprevádzala zástupkyňa elokovaného pracoviska Marta Jurkovičová. Deti spievali na ľudovú nôtu piesne prevažne z nášho, Záhoráckeho regiónu. Odmenou za ich výkony bol potlesk, malý darček, diplom a občerstvenie. Počas celého podujatia panovala dobrá nálada, radosť, smiech i tančeky.

      Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré vystupovali, pani učiteľkám, ktoré deti na akciu pripravovali i kolektívu EP Bernolákova za prípravu „Slávička".

      Už teraz pripravujeme ďalšiu akciu Záhoráckeho päťlístka – „Tancuj, tancuj", ktorá sa bude konať 15. mája 2018 v Kulturním domečku (kino), v Malackách..

      Fotografie si pozriete v sekcii "Fotoalbum"

    • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
     • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

     • Vážení rodičia,

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019 si môžete stiahnúť na nižšie uvedenom linku,

      alebo osobne vyzdvihnúť na ktoromkoľvek elokovanom pracovisku Materskej školy.

       

      ! Prosíme rodičov o dodržanie miesta a termínu prijímania "Žiadostí", nakoľko každej "Žiadosti" bude pridelený identifikačný kód, ktorý obdrží zákonný zástupca pri jej odovzdaní !

       

      Termín a miesto prijímania Žiadostí:

      osobne alebo poštou na Riaditeľstvo MŠ, Štúrova 139, Malacky

      od 2. 05. 2018  do 31. 05. 2018.

       

      Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS_2018_2019.pdf

       

       

       

       

     • Informácie o prijímaní detí do MŠ na školský rok 2018/2019 a podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

     • Vážení rodičia,

      v nižšie uvedenej prílohe si nájdete všetky potrebné informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2018/2019

      Podmienky_prijatia_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf

       

       

       

    • Zmena výšky príspevku na stravné od 1.1.2018
     • Zmena výšky príspevku na stravné od 1.1.2018

     • Zmena výšky príspevku na stravné podľa VZN mesta Malacky č. 5/2017 zo dňa 12.12.2017, s platnosťou od 01.01.2018.

       

      Mení a nahrádza sa § 6 odsek 2:

      Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 0,20 € (0,10 €) za deň,

      na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie.

      Platba zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň za jedno dieťa a je vo

      výške 1,39 € (1,29 €).

    • ! UPOZORNENIE !  -  RÚVZ Bratislava
     • ! UPOZORNENIE ! - RÚVZ Bratislava

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

      vydal stanoviskozákazu donášky potravín neznámeho pôvodu do predškolských zariadení (tort, zákuskov, čisteného ovocia a zeleniny na výrobu ovocných a zeleninových tanierov), v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji.

      V rámci rôznych školských a mimoškolských aktivít typu „Oslava narodenín“, Týždeň zdravia“, Týždeň zdravej výživy“ , Poznaj a jedz ovocie a zeleninu“ a pod. je prísny zákaz nosenia potravín do Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky a jej elokovaných pracovísk.

   • Kontakty

    • Materská škola, Jána Kollára 896
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Martina Novotová Kontakty: 0907 864 432, 034/381 21 64 msmalacky@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

   • Fantázia 2018
   • Sláviček
   • DOD
   • Mám básničku na jazýčku
   • Kreslím, kreslím, maľujem
   • Korčuľovanie
   • Kreslím, kreslím, maľujem 2011