• Oznam

     • Oznamujeme rodičom detí, prihlásených na posledný augustový týždeň, t.j. od 27.8.2018 - 31.8.2018, že deti budú umiestnené nasledovne:

      EP Bernolákova - prevádzka na svojom pracovisku,

      EP Hviezdoslavova - prevádzka na svojom pracovisku,

      EP Rakárenska - prevádzka na svojom pracovisku,

      EP Štúrova - deti budú umiestnené na EP Bernolákova,

      Jána Kollára - deti budú umiestnené na EP Hviezdoslavova,

      EP Záhorácka - nie je v prevádzke.

       

     • Záhorácky päťlístok

     •  

      15. 5. 18 bol upršaný deň. Dážď ale nezabránil tomu, aby sa v Kulturním domečku v Malackách konala tradičná akcia Záhoráckeho päťlístka pod názvom „Tancuj, tancuj vykrúcaj“. Tanečnú prehliadku organizoval kolektív EP Rakárenska v spolupráci s MCK, ktoré poskytlo priestory Kulturního domečku.

      Na tanečnú prehliadku sa tešili nielen deti malackej materskej školy a jej elokovaných pracovísk, ale aj deti z okolia. Celkovo sa zúčastnilo 64 detí zo všetkých EP v Malackách, z MŠ Záhorská Ves, Sološnica, Plavecký Mikuláš a Suchohrad so svojimi pani učiteľkami, ale aj rodičmi, či starými rodičmi. Všetci boli zvedaví, ako sa ich deti predvedú pri tancovaní. Deti predviedli rôzne tanečné kreácie, ktoré sa spolu s kamarátmi naučili. Kinom sa ozývalo Despasito, Miro Jaroš so svojimi detskými piesňami, ale aj Kandráčovskí „Hej sokoly“.  Na záver deti dostali diplomy a krásnu knihu, ktoré budú pamiatkou na tanečnú prehliadku. Tešíme sa znovu o rok.

       

    • Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov:
     • Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov:

     • Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov o prijatí/neprijatí detí do Materskej školy, Jána Kollára 896 v Malackách formou kódov.

      Zoznam kód nájdete v priloženom súbore:

      Zoznam_prijatych-neprijatych_deti_do_MS_na_sk.r._2018-2019_2.pdf


      Pridelenie detí na jednotlivé elokované pracoviská bude uvedené na Rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ.

      Rozhodnutia o prijatí  sa budú vydávať dňa 18. 06. (pondelok) a 19. 06. (utorok) 2018 na riaditeľstve MŠ, Štúrova 139, Malacky od 8,00 hod do 16,00 hod. Rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ budú poslané poštou.

    • KÓD k Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019
     • KÓD k Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019

     • Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktorí si podali Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok  2018/2019:

       

      Kódy budú zverejnené do 12. 06. 2018 na hlavnej webovej stránke MŠ.

      Kód netreba nikde zadávať. Bude zverejnený zoznam kódov, kde si treba vyhľadať kód, ktorý ste obdržali pri odovzdaní Žiadosti, alebo Vám bol zaslaný SMS správou.

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Riaditeľstvo Materskej školy Vám oznamuje prevádzku elokovaných pracovísk v čase letných prázdnin 2018.

      V mesiaci júl od 2. 7. do 31. 7. 2018 bude otvorené elokované pracovisko Bernolákova 18, Malacky.

      V mesiaci august od 1. 8. do 31. 8. 2018 bude otvorené elokované pracovisko Hviezdoslavova 1, Malacky.

       

      Deti nahlásené na posledný augustový týždeň sa vracajú na svoje  EP, deti z pracoviska Jána Kollára ostávajú na EP Hviezdoslavova.

    • Zmena výšky príspevku na stravné od 1.1.2018
     • Zmena výšky príspevku na stravné od 1.1.2018

     • Zmena výšky príspevku na stravné podľa VZN mesta Malacky č. 5/2017 zo dňa 12.12.2017, s platnosťou od 01.01.2018.

       

      Mení a nahrádza sa § 6 odsek 2:

      Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 0,20 € (0,10 €) za deň,

      na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie.

      Platba zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň za jedno dieťa a je vo

      výške 1,39 € (1,29 €).

    • ! UPOZORNENIE !  -  RÚVZ Bratislava
     • ! UPOZORNENIE ! - RÚVZ Bratislava

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

      vydal stanoviskozákazu donášky potravín neznámeho pôvodu do predškolských zariadení (tort, zákuskov, čisteného ovocia a zeleniny na výrobu ovocných a zeleninových tanierov), v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji.

      V rámci rôznych školských a mimoškolských aktivít typu „Oslava narodenín“, Týždeň zdravia“, Týždeň zdravej výživy“ , Poznaj a jedz ovocie a zeleninu“ a pod. je prísny zákaz nosenia potravín do Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky a jej elokovaných pracovísk.

   • Kontakty

    • Materská škola, Jána Kollára 896
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Martina Novotová Kontakty: 0907 864 432, 034/381 21 64 msmalacky@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

   • Tancuj, tancuj
   • Fantázia 2018
   • Sláviček
   • DOD
   • Mám básničku na jazýčku
   • Kreslím, kreslím, maľujem
   • Korčuľovanie
   • Kreslím, kreslím, maľujem 2011