• GESTO PRE MESTO

     • Milí rodičia,

      naša materská škola sa zapojila do projektu Gesto pre mesto. Prosím podporte tento projekt, ktorý sa v rámci zachovania kultúrnych hodnôt zameriava na udržanie a prehlbovanie rodinných tradícií prostredníctvom ,,Dňa rodiny". Táto akcia prebieha každý rok na všetkých elokovaných pracoviskách. ĎAKUJEME!!!!!!!!

    • Prieskum dochádzky detí počas vianočných sviatkov
     • Prieskum dochádzky detí počas vianočných sviatkov

     • V prevádzke bude jedno EP v termíne:

      od 27. 12. - 28.12. 2018

      od 02.01. – 04.01. 2019.

      Od 07.01.2019 (pondelok) budú v prevádzke všetky EP.

      Prosíme rodičov,

      aby zodpovedne zvážili dochádzku detí počas vianočných sviatkov.

      (Vzhľadom na skúsenosť z minulého roka, kedy bolo nahlásených cca 20 detí, z toho reálne nastúpili štyri deti, prosíme aby rodičia naozaj zvážili dochádzku dieťaťa do MŠ.)

    • Oznam Poplatky za MŠ v mesiaci december !
     • Oznam Poplatky za MŠ v mesiaci december !

     • Poplatky za MŠ v mesiaci december treba uhradiť najneskôr do 14.12.2018 (piatok) z dôvodu uzávierky kalendárneho roka.

       

      Ďakujeme.

    • Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov:
     • Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov:

     • Riaditeľstvo MŠ informuje rodičov o prijatí/neprijatí detí do Materskej školy, Jána Kollára 896 v Malackách formou kódov.

      Zoznam kód nájdete v priloženom súbore:

      Zoznam_prijatych-neprijatych_deti_do_MS_na_sk.r._2018-2019.pdf


      Pridelenie detí na jednotlivé elokované pracoviská bude uvedené na Rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ.

      Rozhodnutia o prijatí  sa budú vydávať dňa 18. 06. (pondelok) a 19. 06. (utorok) 2018 na riaditeľstve MŠ, Štúrova 139, Malacky od 8,00 hod do 16,00 hod. Rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ budú poslané poštou.

    • Zmena výšky príspevku na stravné od 1.1.2018
     • Zmena výšky príspevku na stravné od 1.1.2018

     • Zmena výšky príspevku na stravné podľa VZN mesta Malacky č. 5/2017 zo dňa 12.12.2017, s platnosťou od 01.01.2018.

       

      Mení a nahrádza sa § 6 odsek 2:

      Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 0,20 € (0,10 €) za deň,

      na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie.

      Platba zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň za jedno dieťa a je vo

      výške 1,39 € (1,29 €).

    • ! UPOZORNENIE !  -  RÚVZ Bratislava
     • ! UPOZORNENIE ! - RÚVZ Bratislava

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

      vydal stanoviskozákazu donášky potravín neznámeho pôvodu do predškolských zariadení (tort, zákuskov, čisteného ovocia a zeleniny na výrobu ovocných a zeleninových tanierov), v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji.

      V rámci rôznych školských a mimoškolských aktivít typu „Oslava narodenín“, Týždeň zdravia“, Týždeň zdravej výživy“ , Poznaj a jedz ovocie a zeleninu“ a pod. je prísny zákaz nosenia potravín do Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky a jej elokovaných pracovísk.

   • Kontakty

    • Materská škola, Jána Kollára 896
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Martina Novotová Kontakty: 0907 864 432, 034/381 21 64 msmalacky@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

   • Tancuj, tancuj
   • Fantázia 2018
   • Sláviček
   • DOD
   • Mám básničku na jazýčku
   • Kreslím, kreslím, maľujem
   • Korčuľovanie
   • Kreslím, kreslím, maľujem 2011