• Krúžky

  • Krúžková činnosť je realizovaná  v spolupráci s mestskou organizáciou CVČ Malacky.

    

    

    


   OTVÁRAME KRÚŽKY AJ V PRIESTOROCH materských škôl v Malackách.

   Milí rodičia, v tomto školskom roku otvára CVČ krúžky, ktoré sa budú realizovať v priestoroch materských škôl v Malackách.

   EP Záhorácka

   • - Moderný tanec - Alexandra Eckerová

         streda - 15,45 h - 16,30 h

   EP Štúrova
   - Výtvarníček – Milena Šišuláková

        streda - 15,30 h - 16,15 h


   - Anglický jazyk  –Tatiana Salajová

          štvrtok - 15,30 - 16,15 h

   - Mažoretky - Mgr. Svetlana Prsteková
     

          utorok - 15,30 h - 16,15 h

   EP Bernolákova
   - Anglický jazyk I. – Mgr. Lucia Runčáková

       streda - 15,00 h - 15,45 h

   - Anglický jazyk II. - Mgr. Lucia Runčáková

   EP Rakárenská
   - Anglický jazyk I. – Bc. Klaudia Osuská

       utorok - 15,45 h - 16,30 h

   - Anglický jazyk II. - Bc. Klaudia Osuská

       štvrtok - 15,45 h - 16,30 h


   - Výtvarný krúžok – Veronika Kupcová

      streda - 15,15 h - 16,00 h

   EP Hviezdoslavova
   - Joga – Anna Balážová

      štvrtok - 12,30 h - 13,15  h


   - Anglický jazyk - Bc. Ivana Jurdáková DiS.

      štvrtok - 12,30 h - 13,15 h

   Jána Kollára

   - Anglický jazyk – Tatiana Salajová

     utorok - 15,30 h - 16,15 h


    

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 190 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Deň Materských škôl
  • Fantázia 2019
  • Mám básničku na jazýčku 2019
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2019
  • Tancuj, tancuj 2019
  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie