• Krúžky

  • V škols.roku 2017/2018 je krúžková činnosť realizovaná  v spolupráci s mestskou organizáciou CVČ Malacky. Svoju ponuku krúžkov jednotlivé EP zverejnia na svojich budovách v prvom septembrovom týždni.

    

    

    


   OTVÁRAME KRÚŽKY AJ V PRIESTOROCH materských škôl v Malackách.

   Milí rodičia, v tomto školskom roku otvára CVČ krúžky, ktoré sa budú realizovať v priestoroch materských škôl v Malackách.

   MŠ Záhorácka
   - anglický jazyk /predškoláci/ – Tatiana Salajová /CVČ/

   MŠ Štúrova
   - výtvarný krúžok – Andrea Prokopová
   - anglický jazyk /predškoláci/ –Tatiana Salajová /CVČ/
   - tancuj, tancuj /tanečný krúžok/ - Zuzana Hrončeková

   MŠ Rakárenska
   - anglický jazyk /predškoláci/ – Mária Brázdovičová /CVČ/
   - tancuj, tancuj /tanečný krúžok/ - Zuzana Hlaváčová

   MŠ Bernolákova
   - joga – Anna Balážová
   - anglický jazyk – Bc. Ivana Jurdáková DiS.

   MŠ Hviezdoslavova
   - joga – Anna Balážová
   - anglický jazyk -

   MŠ Kollára
   - anglický jazyk /predškoláci/ –Tatiana Salajová /CVČ/

   Prihlášky do krúžkov si môžete vyzdvihnúť u p. učiteľky vo vašej MŠ.
   Začiatok krúžkovej činnosti v priestoroch MŠ: od 2. 10. 2017, prípadne po naplnení min. počtu záujemcov.
   Ponuku všetkých krúžkov na nový školský rok, poplatky a prihlášky si môžete vyhľadať aj na našej webovej stránke: www.cvcmalacky.sk
   Tel. číslo : 034 / 772 22 28

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Martina Novotová Kontakty: 0907 864 432, 034/381 21 64 msmalacky@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2011