• Krúžky

  • Krúžková činnosť je realizovaná  v spolupráci s mestskou organizáciou CVČ Malacky.

    

   Prehľad krúžkov na jednotlivých EP pre šk. rok 2021/2022

   EP Štúrova:

   Anglický jazyk 1 sk. - štvrtok 14,45 h - 15,30 h

   Anglický jazyk 2 sk. - štvrtok 15,30 h - 16,15 h

   Lektor: Mgr. Mária Látečková

    

   EP Bernolákova:

   Anglický jazyk - streda 15,00 h - 15,45 h

   Lektor: Tatiana Salajová

    

   EP Záhorácka:

   Anglický jazyk - štvrtok 15,30 h - 16,15 h

   Lektor: Tatiana Salajová

    

   Jána Kollára:

   Anglický jazyk - utorok 15,30 h - 16,15 h

   Lektor: Tatiana Salajová

    

   EP Rakárenská:

   Anglický jazyk 1 sk. - pondelok 14,40 h - 16,20 h

                                      streda 14,40 h - 16,20 h

   párny týždeň

   Anglický jazyk 2 sk. - utorok 14,40 - 16,20 h

                                      štvrtok 14,40 h - 16,20 h

   párny týždeň

   Lektor: Bc. Klaudia Osuská

    


    

    

      


    

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky 90101 Malacky Slovakia
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Štúrova Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Štúrova Kontakty: 0905 782 337 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Bernolákova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Bernolákova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Hviezdoslavova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Hviezdoslavova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Alexandra Eckerová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Záhorácka Kontakty: 034/ 381 21 64, 0918 919 544 alexandra.eckerova@msmalacky.sk
   • Mgr. Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Jána Kollára Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Stanislava Jurovatá - zástupkyňa riaditeľky pre EP Rakárenska Kontakty: 0917 744 790 stanislava.jurovata@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Rakárenska Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje