• Krúžky

  • V škols.roku 2017/2018 je krúžková činnosť realizovaná  v spolupráci s mestskou organizáciou CVČ Malacky.

    

    

    


   OTVÁRAME KRÚŽKY AJ V PRIESTOROCH materských škôl v Malackách.

   Milí rodičia, v tomto školskom roku otvára CVČ krúžky, ktoré sa budú realizovať v priestoroch materských škôl v Malackách.

   EP Záhorácka
   - Anglický jazyk  – Tatiana Salajová /CVČ/ 

      streda - 16,00 - 16,45 h

   EP Štúrova
   - Výtvarníček – Milena Šišuláková

     štvrtok - 15,30 - 16,15 h (každý druhý týždeň - 12,30 - 13,15 h)


   - Anglický jazyk  –Tatiana Salajová /CVČ/

      utorok - 15,30 - 16,15 h
    

   EP Rakárenská
   - Anglický jazyk – Lenka Osuská /CVČ/

       pondelok - 12,15 - 13,00 h
    

   EP Bernolákova
   - Anglický jazyk – Tatiana Salajová

       štvrtok - 15,30 - 16,15 h


   - Výtvarná výchova – Lenka Osuská

      streda - 16,00 - 16,45 h

   EP Hviezdoslavova
   - Joga – Anna Balážová

      štvrtok - 16,00 - 16,45 h


   - Anglický jazyk - Bc. Ivana Jurdáková DiS.

      streda - 16,00 - 16,45 h

   Jána Kollára
    

   Bude doplnené po otvorení pracoviska.


    

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0907 059 032 , 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2011