Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 46 MŠ-Fa-46-Odborný seminár MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 39,00 s DPH 46 23.01.2019 Asociácia správcov registratúry Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 45 MŠ-Fa-45-Úhrada energií a služieb za elokované pracovisko MŠ Záhorácka 930,00 s DPH 14 23.01.2019 Základná škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 37 MŠ-Fa-37-Záloh. platba za dodávkau plynu MŠ Rakárenska 611,00 s DPH 8180006174 21.01.2019 Energie2, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 31 MS-Fa-31-Používateľské práva programu VEMA 2019, MŠ, Jána Kollára so všetkými elokovanými pracoviskami 382,92 s DPH 720191504 21.01.2019 Vema, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Mgr. Andrea Petrášová poverená riadením MŠ 23.01.2019
Faktúra 32 MS-Fa-32-Práca Technika PO, MŠ Jána Kollára so všetkými elokovanými pracoviskami 200,00 s DPH 14/2019 21.01.2019 Miroslav Sloboda M.S.-TPO Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 33 MŠ-Fa-33-Záloh. platba za dodávkau plynu MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 984,00 s DPH 8180006175 21.01.2019 Energie2, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 34 MŠ-Fa-34-Záloh. platba za dodávkau plynu MŠ Bernolákova 355,00 s DPH 8180006179 21.01.2019 Energie2, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 35 MŠ-Fa-35-Záloh. platba za dodávkau plynu MŠ Hviezdoslavova 492,00 s DPH 8180006178 21.01.2019 Energie2, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 36 MŠ-Fa-36-Záloh. platba za dodávkau plynu MŠ Štúrova 162,00 s DPH 8180006177 21.01.2019 Energie2, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 40 MŠ-Fa-40-Úhrada záloh. platieb za odber elektrickej energie MŠ Hviezdoslavova 184,62 s DPH 21.01.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 38 MŠ-Fa-38-Úhrada záloh. platieb za odber elektrickej energie MŠ Bernolákova 237,76 s DPH 21.01.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 39 MŠ-Fa-39-Úhrada záloh. platieb za odber elektrickej energie MŠ Štúrova 273,91 s DPH 21.01.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 41 MŠ-Fa-41-Úhrada záloh. platieb za odber elektrickej energie MŠ Rakárenska 299,34 s DPH 21.01.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 42 MŠ-Fa-42-Zálohová platba za teplo MŠ Bernolákova 3 399.65 s DPH 1093100697 21.01.2019 TERMMING, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 43 MŠ-Fa-43-Zálohová platba za teplo MŠ Štúrova 2 894.39 s DPH 1093101357 21.01.2019 TERMMING, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 44 MŠ-Fa-44-Zálohové platby za ochranu objetu MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 173,18 s DPH 01/2019 21.01.2019 Mesto Malacky Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 27 MS-Fa-27-Vyúčtovanie - dodávka elektriny MŠ Bernolákova 66,27 s DPH 1818110294 16.01.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
Faktúra 30 MS-Fa-30-Vyúčtovanie, Dodávka elektriny MŠ Rakárenska -7,69 s DPH 1818110295 16.01.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 29 MŠ-Fa-29-Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie MŠ Štúrova -7,32 s DPH 1818110293 16.01.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 28 MŠ-Fa-28-Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie MŠ Hviezdoslavova 16,23 s DPH 1818110292 16.01.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.01.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9336
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0907 059 032 , 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2011