Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 7 MŠ-Obj-7-Stojan na bicykle MŠ Bernolákova 110,40 s DPH ? B2B partner Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 736 MS-Fa-736-Personálne riadenie v MŠ 12/2019, MŠ Jána Kollára 896, Malacky so všetkými elokovanými pracoviskami 42,95 s DPH 21926302 12.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 740 MŠ-Fa-740-Vyúčtovanie dodávky vody-zrážky, MŠ Jána Kollára 37,60 s DPH 4191246488 12.12.2019 BVS, a.s Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 739 MŠ-Fa-739-Dodávka vody, MŠ Hviezdoslavova 26,75 s DPH 4194659419 12.12.2019 BVS, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 738 MŠ-Fa-738-Dodávky vody, MŠ Bernolákova 213,98 s DPH 4194659418 12.12.2019 BVS, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 737 MŠ-Fa-737-Predškolská výchova, MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokvanými pracoviskami 64,80 s DPH 900651626 12.12.2019 Slovenská pošta, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 730 MŠ-Fa-730-Oprava a výmena horákov ŠJ Jána Kollára 174,24 s DPH ? 399/01/2019 12.12.2019 TELESYS Slovakia, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 735 MŠ-Fa-735-Archívne skrine MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 616,80 s DPH 64 21903091 12.12.2019 EMPORO, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 733 MŠ-Fa-733-Workshop-tvorivá deielňa MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 750,00 s DPH ? 2019/669 12.12.2019 Ing. Peter Kováč Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 732 MŠ-Fa-732-Mäsoklát, el.varná stolička, transportný vozík, nádoba, kuch.robot ŠJ, Jána Kollára 896 v Malackách 1 708,68 s DPH ? 20190139 12.12.2019 Sobolič Václav Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 731 MŠ-Fa-731-Kancelársky papier MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 991,80 s DPH ? 190123507 12.12.2019 WorldOffice s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 734 MŠ-Fa-734-Kancelárske potreby MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 306,36 s DPH ? 190800150 12.12.2019 Slavomír Binčík - JUNIOR Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 729 MŠ-Fa-729-Povinný prídel do SF MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 6 035.00 s DPH 11/2019 11.12.2019 Materská škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka 11.12.2019
Faktúra 722 MŠ-Fa-722-Taniere, poháre,príbor ŠJ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 4 495,02 s DPH ? 2019014 10.12.2019 MRÁZ Augustín Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 718 MS-Fa-718-Montáž svietidiel MŠ Štúrova 207,36 s DPH ? 22/2019 10.12.2019 Miroslav Petráš Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 719 MS-Fa-719-Telefónne služby Telecom MŠ Jána Kollára 17,99 s DPH 1127424705 10.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 720 MS-Fa-720-Telefónne služby Telecom MŠ Štúrova 147,96 s DPH 1127424704 10.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 721 MS-Fa-721-Telefónne služby Telecom MŠ Hviezdoslavova 48,58 s DPH 1127424702 10.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 717 MŠ-Fa-717-Drogéria a čistiace prostriedky MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 2 478,53 s DPH 20196125 10.12.2019 KIKOSHOP Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 723 MS-Fa-723-Vyúčtovanie, Dodávka elektriny MŠ Rakárenska -1,76 s DPH 1819106783 10.12.2019 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10738
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0907 059 032 , 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Deň Materských škôl
  • Fantázia 2019
  • Mám básničku na jazýčku 2019
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2019
  • Tancuj, tancuj 2019
  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie