Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 299 MŠ-Fa-299-Tepovanie kobercov, EP Bernolákova 236,00 s DPH 40 07082018 08.08.2018 Marta Majzúnová Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 298 MS-Fa-298-Telefónne služby Telecom MŠ Jána Kollára 19,99 s DPH 1127424705 08.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Zmluva 45 MŠ-45-Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách s DPH 07.08.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Objednávka 44 MŠ-Obj-44-Tlač školského vzdelávacieho programu, MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 679,44 s DPH 07.08.2018 Geon, spol s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 297 MS-Fa-297-Telefónne služby Telecom MŠ Bernolákova 41,20 s DPH 1127424703 06.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 07.08.2018
Faktúra 296 MŠ-FA-296-Internet, MŠ Záhorácka 19,90 s DPH 217034788 06.08.2018 RadioLAN spol, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 07.08.2018
Faktúra 294 MS-Fa-294-Valec brother, router MŠ Bernolákova 130,00 s DPH 180100637 06.08.2018 Commodity s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 07.08.2018
Faktúra 293 MŠ-Fa-293-Servisné práce MŠ, Jána Kollára 896, Malacky so všetkými elokovanými pracoviskami 199,00 s DPH 18168 06.08.2018 IT služby s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 07.08.2018
Faktúra 295 MS-Fa-295-Dodávka elektriny MŠ Jána Kollára 395,62 s DPH 1818202143 06.08.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 07.08.2018
Zmluva 43 MS-43-Dohoda číslo (32/52a/2018/ŠR) 18/02/52A/111 (ISSZ) s DPH 30.07.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Zmluva 42 MŠ - Zmluva č.3 - O poskytnutí služieb s DPH 27.07.2018 Happy Land s.r.o Lucia Hablovičová Martina Novotová riaditeľka MŠ
Objednávka 42 MŠ-Obj-42-Laminátová podlaha MŠ Štúrova 328,00 s DPH 26.07.2018 Interier CHP s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Objednávka 43 MŠ-Obj-43-Kuchynské linky do výdajní MŠ Jána Kollára 3 000,00 s DPH 26.07.2018 Dušan Ščepánek, Nábytok a bazár-komp. predaj Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 291 MŠ-Fa-291-Dodávka a montáž kuchynského výťahu( 30%) MŠ Štúrova 2 984.40 s DPH 35 251/2018 25.07.2018 MP výťahy, s.r.o. Materská škola Martina Novotová riaditeľka MŠ 26.07.2018
Faktúra 290 MŠ-Fa-290-Vývoz odpadu pri sťahovaní MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 395,65 s DPH 41 180100666 25.07.2018 TEKOS spol. s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 25.07.2018
Faktúra 284 MŠ-FA-284-Výmena vodovodného ventilu MŠ Rakárenska 50,63 s DPH 25 1840306072 23.07.2018 Infra Services, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 25.07.2018
Faktúra 285 MŠ-Fa-285-Revízie a servis tlak. nádob, plynových kotlov a zariadení EP Hviezdoslavova 430,92 s DPH 28 20180047 23.07.2018 Miček a spol. s.r.o. Materská škola Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.07.2018
Faktúra 286 MŠ-Fa-286-Revízie a servis tlak. nádob, plynových kotlov a zariadení MŠ, Jána Kollára 516,50 s DPH 26 20180048 23.07.2018 Miček a spol. s.r.o. Materská škola Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.07.2018
Faktúra 287 MŠ-Fa-287-Revízie a servis tlak. nádob, plynových kotlov a zariadení EP Rakárenska 498,92 s DPH 37 20180049 23.07.2018 Miček a spol. s.r.o. Materská škola Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.07.2018
Faktúra 288 MŠ-Fa-288-Revízie a servis tlak. nádob, plynových kotlov a zariadení EP Bernolákova 248,40 s DPH 28 20180051 23.07.2018 Miček a spol. s.r.o. Materská škola Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8500
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Martina Novotová Kontakty: 0907 864 432, 034/381 21 64 msmalacky@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2011