Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 33 MS-Dohoda, fotografovanie MŠ, Jána Kollára 896, Malacky so všetkými elokovanými pracoviskami 12,50 s DPH 23.05.2018 PHOTODIENST s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Zmluva 32 MS-Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu, EP Záhorácka, Malacky s DPH 21.05.2018 AD HOC Malacky Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
VO: Súhrná správa 2/2017 Dodávka a montáž jedálenskeho výťahu 9 948.00 s DPH 21.05.2018 Materská škola,Jána Kollára 896 Malacky
Faktúra 197 MŠ-Fa-197-Seminár GDPR MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 78,00 s DPH 420180644 17.05.2018 VEMA, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 196 MS-Fa-196-Stravné, MŠ Záhorácka 108,58 s DPH 4/20108 16.05.2018 Základná škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 16.05.2018
Objednávka 21 MŠ-Obj-21-Čistenie odpadu, odtránenie havárie EP Hviezdoslavova 800,00 s DPH 16.05.2018 Oliver Marosi Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 195 MS-Fa-195-Telefónne služby Telecom MŠ Štúrova 41,33 s DPH 1127424704 15.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 16.05.2018
Zmluva 30 MŠ-Dodatok k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku, Holíč s DPH 15.05.2018 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 194 MS-Fa-194-Telefónne služby Telecom MŠ Hviezdoslavova 41,92 s DPH 1127424702 15.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 16.05.2018
Faktúra 193 MŠ-Fa-193-Vyúčtovanie dodávky vody+zrážky, MŠ Rakárenska 236,70 s DPH 4181069507 11.05.2018 BVS, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 16.05.2018
Faktúra 188 MŠ-Fa-188-STK+EK,údržba služobného automobilu MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 439,68 s DPH 17 10180256 11.05.2018 Autoservis MBI, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 11.05.2018
Faktúra 192 MS-Fa-192-Vyúčtovanie, Dodávka elektriny MŠ Hviezdoslavova 23,01 s DPH 1818103544 11.05.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 11.05.2018
Faktúra 189 MS-Fa-189-Vyúčtovanie, Dodávka elektriny MŠ Rakárenska 38,77 s DPH 1818103547 11.05.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 11.05.2018
Faktúra 191 MS-Fa-191-Vyúčtovanie, Dodávka elektriny MŠ Štúrova -25,35 s DPH 1818103545 11.05.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 190 MS-Fa-190-Vyúčtovanie - dodávka elektriny MŠ Bernolákova -15,21 s DPH 1818103546 11.05.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 185 MŠ-Fa-185-Vyúčtovanie - dod. vody, MŠ Jána Kollára 280,85 s DPH 4181068029 10.05.2018 BVS, a.s Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 11.05.2018
Faktúra 184 MŠ-Fa-184-Vyúčtovanie dodávky vody+zrážky, MŠ Hviezdoslavova 107,59 s DPH 4181068030 10.05.2018 BVS, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 10.05.2018
Faktúra 187 MŠ-Fa-187-Pobyt v ŠVP Fantázia MŠ Jána Kollára 896 so všetkými elokovanými pracoviskami 5 130,00 s DPH 2018026 10.05.2018 Fantázia dp, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 186 MS-Fa-186-Telefónne služby Telecom MŠ Jána Kollára 56,80 s DPH 1127424701 10.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 10.05.2018
Faktúra 182 MŠ-Fa-182-Vyúčtovanie dodávky vody, MŠ Štúrova 196,15 s DPH 4181065735 07.05.2018 BVS, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 09.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8236
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Martina Novotová Kontakty: 0907 864 432, 034/381 21 64 msmalacky@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2011