Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 7 MŠ-Obj-7-Stojan na bicykle MŠ Bernolákova 110,40 s DPH ? B2B partner Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 111 MS-Fa-111-Vyúčtovanie - Dodávka elektriny MŠ Rakárenska 49,98 s DPH 1820100431 13.10.2020 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 25.02.2020
Faktúra 477 MŠ-Fa-477-Povinný prídel do SF 07/2020 MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 347,10 s DPH 07/2020 23.09.2020 Materská škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 476 MŠ-Fa-476-Povinný prídel do SF 08/2020 MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 469,77 s DPH 08/2020 23.09.2020 Materská škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 481 MŠ-Fa-481-Réžia stravné zamestanaci MŠ a ŠJ Štúrova 494,32 s DPH 08/2020 23.09.2020 Materská škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 478 MŠ-Fa-478-Príspevok zo SF na stravné zamestanaci MŠ a ŠJ Rakárenska 39,80 s DPH 07/2020 23.09.2020 Materská škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 479 MŠ-Fa-479-Réžia stravné zamestanaci MŠ a ŠJ Rakárenska 589,04 s DPH 07/2020 23.09.2020 Materská škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 480 MŠ-Fa-480-Príspevok zo SF na stravné zamestanaci MŠ a ŠJ Štúrova 33,40 s DPH 08/2020 23.09.2020 Materská škola Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 475 MŠ-Fa-475-Sušičky na prádlo MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 4 429,40 s DPH ? 7016126520 22.09.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 474 MŠ- Fa-474-Telefónne služby, MŠ Jána Kollára so všetkými elokovanými pracoviskami 207,10 s DPH 0112419080 22.09.2020 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 472 MŠ-Fa-472-Dodávka a montáž kuchynského výťahu (30%) MŠ Jána Kollára 3 998,40 s DPH ? 335/2020 21.09.2020 MP výťahy, s.r.o. Materská škola Martina Novotová riaditeľka MŠ 22.09.2020
Faktúra 471 MŠ-Fa-471-Dodávka a montáž kuchynského výťahu (30%) MŠ Bernolákova 3 998,40 s DPH ? 336/2020 21.09.2020 MP výťahy, s.r.o. Materská škola Martina Novotová riaditeľka MŠ 22.09.2020
Faktúra 473 MŠ-Fa-473-Účastnícky poplatok za kurz Hejného metódy pre MŠ pre pokročilých MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 1 200,00 s DPH F0201068 21.09.2020 Indícia, n.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 22.09.2020
Faktúra 470 MŠ-Fa-470-Školenie predsedov ZO OZ PŠaV MŠ Jána Kollára 896 v Malackách 60,00 s DPH 21.09.2020 Rada ZO OZ PŠaV na SR, Združenie zákl. školstva okresu Malacky Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka 21.09.2020
Faktúra 469 MŠ-Fa-469-Čistenie lapača tukov MŠ Jána Kollára 240,00 s DPH ? 48/20 21.09.2020 Oliver Marosi Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka 21.09.2020
Faktúra 468 MS-Fa-468-Vykonanie vstupného školenia BP a PO pre dobrovoľníkov MŠ Jána Kollára so všetkými elokovanými pracoviskami 80,00 s DPH 446/2020 18.09.2020 LUKA TEAM s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 21.09.2020
Faktúra 467 MS-Fa-467-Predplatné 2021 - Práca, mzdy a odmeňovanie MŠ Jána Kollára so všetkými elokovanými pracoviskami 83,51 s DPH 5920011941 17.09.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka 18.09.2020
Faktúra 466 MŠ-Fa-466-Oprava prípojky vody EP Benrolákova 4 829.78 s DPH ? 32092020 17.09.2020 NO LIMIT SK s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka 18.09.2020
Faktúra 57 SJ-S-Fa-57-Mrazený tovar 197,70 s DPH 120155081 16.09.2020 Bidfood Nowaco Slovakia s.r.o. ŠJ pri MŠ Jána Kollára 896, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 68 SJ-K-Fa-68-mrazený tovar 130,35 s DPH 120155085 16.09.2020 Bidfood Nowaco Slovakia s.r.o. ŠJ pri MŠ Štúrova 139, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11653
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 190 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Deň Materských škôl
  • Fantázia 2019
  • Mám básničku na jazýčku 2019
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2019
  • Tancuj, tancuj 2019
  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie