Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 7 MŠ-Obj-7-Stojan na bicykle MŠ Bernolákova 110,40 s DPH ? B2B partner Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka
Faktúra 111 MS-Fa-111-Vyúčtovanie - Dodávka elektriny MŠ Rakárenska 49,98 s DPH 1820100431 13.10.2020 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 25.02.2020
Faktúra 316 MŠ-Fa-316-Údržba budov MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 1 338.00 s DPH 08/2020 02.07.2020 Karol Sedlák Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka 02.07.2020
Faktúra 314 MŠ-Fa-314-Drogéria a čistiace prostriedky MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách so všetkými elokovanými pracoviskami 225,64 s DPH 20203219 02.07.2020 KIKOSHOP Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 02.07.2020
Faktúra 315 MŠ-Fa-315-Internet, MŠ Záhorácka 19,90 s DPH 220057495 02.07.2020 RadioLAN spol, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 02.07.2020
Faktúra 313 MS-Fa-313-Zhotovenie internetového rozvodu EP Rakárenska 96,00 s DPH ? 07/2020 29.06.2020 Miroslav Petráš Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka 02.07.2020
Faktúra 312 MŠ- Fa-312-Telefónne zariadenie,ŠJ Rakárenska 9,00 s DPH 0112419080 23.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 23.06.2020
Faktúra 34 SJ-R-Fa-34-školské mlieko dotované 15,85 s DPH 1191199978 22.06.2020 RAJO a.s. ŠJ-Rakárenska 50, 90101 Malacky Nejezchlebová Michaela VŠJ
Faktúra 44 SJ-S-Fa-44-pekárenské výrobky 93,94 s DPH 0041390620 22.06.2020 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. ŠJ pri MŠ Jána Kollára 896, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 45 SJ-S-Fa-45-Dotované mlieko 16,31 s DPH 1191199977 22.06.2020 RAJO a.s. ŠJ pri MŠ Jána Kollára 896, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 42 SJ-K-Fa-42-chlieb, pekárenské výrobky 65,65 s DPH 0041400620 22.06.2020 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. ŠJ pri MŠ Štúrova 139, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 43 SJ-K-Fa-43-dotované mlieko 12,60 s DPH 1191199980 22.06.2020 Rajo a.s. ŠJ pri MŠ Štúrova 139, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 47 SJ-B-Fa-47-školské dotované mlieko 22,44 s DPH 1191199979 22.06.2020 RAJO a.s. ŠJ-Bernolákova 18, Malacky Nejezchlebová Michaela VŠJ
Faktúra 42 SJ-B-Fa-42-suchý a mliečny tovar 80,52 s DPH 20060150 19.06.2020 Qualited s.r.o. ŠJ pri MŠ Jána Kollára 896, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 43 SJ-S-Fa-43-Dotované ovocie, ovocná šťava 46,92 s DPH 050001279 19.06.2020 BONI FRUKTI,spol. s.r.o ŠJ pri MŠ Jána Kollára 896, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 40 SJ-B-Fa-40-suchý a mliečny tovar 76,52 s DPH 20060151 19.06.2020 Qualited s.r.o. ŠJ pri MŠ Štúrova 139, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 41 SJ-K-Fa-41-BONI FRUKTI-dotovaná:ovocná šťava, ovocie 37,80 s DPH 050001280 19.06.2020 BONI FRUKTI,spol. s.r.o ŠJ pri MŠ Štúrova 139, v Malackách Kalanková Danica VŠJ
Faktúra 44 SJ-B-Fa-44-suchý a mliečny tovar 431,42 s DPH 20060138 19.06.2020 Qualited s.r.o. ŠJ-Bernolákova 18, Malacky Nejezchlebová Michaela VŠJ
Faktúra 46 SJ-B-Fa-46-suchý a mliečny tovar 199,12 s DPH 20060154 19.06.2020 Qualited s.r.o. ŠJ-Bernolákova 18, Malacky Nejezchlebová Michaela VŠJ
Faktúra 45 SJ-B-Fa-45-školské dotované ovocie 75,60 s DPH 050001282 19.06.2020 BONI FRUCTI,spol. s.r.o ŠJ-Bernolákova 18, Malacky Nejezchlebová Michaela VŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11427
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 190 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Deň Materských škôl
  • Fantázia 2019
  • Mám básničku na jazýčku 2019
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2019
  • Tancuj, tancuj 2019
  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie