Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 463 MS-Fa-463-Evaluácia v MŠ 10/2018, MŠ Jána Kollára 896, Malacky so všetkými elokovanými pracoviskami 39,16 s DPH 21822673 15.10.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 462 MŠ-Fa-462-Šatníková skriňa MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 759,20 s DPH 72 45/18 15.10.2018 Dušan Ščepánek, Nábytok a bazár-komp. predaj Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 459 MŠ-FA-459-Čistenie kanalizácie EP Hviezdoslavova 309,40 s DPH 69 49/18 12.10.2018 Oliver Marosi Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 12.10.2018
Faktúra 458 MŠ-Fa-458-Škrabka na zemiaky ŠJ Rakárenska 1 320.00 s DPH 45 251/01/2018 12.10.2018 TELESYS Slovakia, s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 12.10.2018
Faktúra 461 MŠ-Fa-461-Osobný automobil MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 10 990.00 s DPH 86 2018010152 12.10.2018 AUTO-ŠENY s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 12.10.2018
Faktúra 460 MŠ-Fa-460-Ciachovanie kuch. váh ŠJ Bernolákova 205,20 s DPH 85 518322091 12.10.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 12.10.2018
VO: Súhrná správa 7/2018 Dodávka a montáž tepelného čerpadla MŠ Rakárenska 3 180,00 s DPH 11.10.2018 Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
Objednávka 84 MŠ-Obj-84-Cetering Technická škôlka MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 153,60 s DPH 11.10.2018 Dušan Hladík-Signum Laudis Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
VO: Súhrná správa 9/2018 Kúpa osobného motorového vozidla 10 990,00 s DPH 11.10.2018 Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
Objednávka 86 MŠ-Obj-86-Osobný automobil MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách 10 990,00 s DPH 11.10.2018 AUTO-ŠENY s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 453 MŠ-Fa-453-Výroba a montáž vonkajšej učebne MŠ Rakárenska 700,00 s DPH 79 201805 10.10.2018 Koštrna Jozef Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 11.10.2018
VO: Súhrná správa 6/2018 Dodávka pracovných odevov a pracovnje obuvi pre zamestnancov MŠ a zamestnancov jedálni MŠ 1 565,09 s DPH 10.10.2018 Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
Faktúra 452 MŠ-Fa-452-Výroba a montáž vonkajšej učebne MŠ Bernolákovová 700,00 s DPH 78 201804 10.10.2018 Koštrna Jozef Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 11.10.2018
Faktúra 457 MS-Fa-457-Vyúčtovanie, Dodávka elektriny MŠ Rakárenska -7,75 s DPH 1818107554 10.10.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 456 MS-Fa-456-Vyúčtovanie - dodávka elektriny MŠ Bernolákova -5,80 s DPH 1818107553 10.10.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 455 MS-Fa-455-Vyúčtovanie, Dodávka elektriny MŠ Štúrova -58,19 s DPH 1818107552 10.10.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ
Faktúra 454 MS-Fa-454-Vykonanie vstupného školenia BP a PO pre dobrovoľníkov MŠ Jána Kollára so všetkými elokovanými pracoviskami 20,00 s DPH 388/2018 10.10.2018 LUKA TEAM s.r.o. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 11.10.2018
Faktúra 445 MŠ-Fa-445-Úhrada záloh. platieb za odber elektrickej energie MŠ Hviezdoslavova 178,99 s DPH 52 09.10.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 09.10.2018
Faktúra 446 MŠ-Fa-446-Úhrada záloh. platieb za odber elektrickej energie MŠ Štúrova 295,06 s DPH 53 09.10.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 09.10.2018
Faktúra 444 MŠ-Fa-444-Úhrada záloh. platieb za odber elektrickej energie MŠ Bernolákova 242,33 s DPH 51 09.10.2018 Pow-en, a.s. Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Martina Novotová riaditeľka MŠ 09.10.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8796
  • Kontakty

   • Materská škola, Jána Kollára 896
   • msmalacky@msmalacky.sk
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky Kancelária riaditeľky MŠ: Štúrova 139 901 01 Malacky
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0907 059 032 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0915 036 392, 034/ 772 28 70 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Martina Novotová Kontakty: 0907 864 432, 034/381 21 64 msmalacky@msmalacky.sk
   • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0918 874 972, 034/ 772 22 84 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0905 902 092 simonetta.holesova@msmalacky.sk
   • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

  • Tancuj, tancuj
  • Fantázia 2018
  • Sláviček
  • DOD
  • Mám básničku na jazýčku
  • Kreslím, kreslím, maľujem
  • Korčuľovanie
  • Kreslím, kreslím, maľujem 2011