Školská psychologička

   • Školská psychologička: Mgr. Magdaléna Drahošová

    pondelok-piatok 08,00 - 16,00

    Kontakt: psychologicka@msmalacky.sk

    0903 691 601

    Hviezdoslavova 1 (pri kine)

     

     

                                                                                           Milí rodičia,

    ponúkame Vám a Vašim deťom možnosť absolvovať

    • Primárne preventívny individuálny program KUPREV  KUPREV.pdf

    a

    • Program na rozvoj pozornosti u detí – KUPOZ   KUPOZ.pdf

     

     

    Čo robí psychologička v materskej škole?

     

     

    Milí rodičia,

    v tomto školskom roku pracuje v našej materskej škole školská psychologička.

    Jej hlavnou úlohou je zachovanie a posilňovanie psychického zdravia detí, ich harmonický vývoj v podmienkach materskej školy. Tiež poskytuje včasnú pomoc rodičom pri riešení rôznych otázok týkajúcich sa detí predškolského veku.

    Snaží sa s rodičmi pochopiť, čo sa deje s ich dieťaťom, vykonáva základnú diagnostiku vývinovej úrovne ich pozornosti, pamäti, myslenia, vnímania, reči, citovej a sociálnej oblasti.

    V procese komunikácie s rodičmi, pedagogickými pracovníčkami, pozorovania prejavov správania dieťaťa v prostredí materskej školy pomáha dospelým identifikovať ťažkosti dieťaťa, ich príčiny a hľadať riešenie.

    Individuálne sa venuje deťom s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky – postupuje podľa Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci s CPPPaP Malacky. Vedie aj rodičov detí pri systematickej domácej príprave dieťaťa na vstup do školy.

    Činnosti školskej psychologičky sú zamerané priamo na deti, ale pre väčšiu efektivitu sú do nich zapojení aj ostatní účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu – pedagogické pracovníčky a rodičia, ktorí sa podieľajú na riešení rôznych ťažkostí dieťaťa.

    Problémy, ktoré nie sú v odbornej kompetencii psychologičky, sa riešia presmerovaním požiadavky na prácu s dieťaťom a jeho rodinou na iných odborníkov, podľa konkrétnych okolností.

    V prípade záujmu kontaktujte školskú psychologičku a dohodnite si stretnutie:

     

    Mgr. Magdaléna Drahošová

    psychologicka@msmalacky.sk

  • Kontakty

   • Materská škola
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky 90101 Malacky Slovakia
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Štúrova Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Štúrova Kontakty: 0905 782 337 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Bernolákova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Bernolákova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Hviezdoslavova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Hviezdoslavova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Alexandra Eckerová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Záhorácka Kontakty: 034/ 381 21 64, 0918 919 544 alexandra.eckerova@msmalacky.sk
   • Mgr. Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Jána Kollára Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Stanislava Jurovatá - zástupkyňa riaditeľky pre EP Rakárenska Kontakty: 0917 744 790 stanislava.jurovata@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Rakárenska Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje