• Rada školy pri MŠ

    • Rada školy pri MŠ, Jána Kollára 896, Malacky

     1. Rusňák Dušan, Ing.  (zástupca rodičov)

     2. Zelenská Erika (zástupca rodičov)

     3. Molnárová Eva, Ing. (zástupca rodičov)

     4. Kubincová Stanislava, Ing. (zástupca rodičov)

     5. Hlaváčová Zuzana (zástupca pedagogických zamestnancov)

     6. Jurdáková Ivana, Bc. DiS. (zástupca pedagogických zamestnancov)

     7. Bernátová Jaroslava (zástupca nepedagogických zamestnancov)

     8. Baligová Zuzana, Ing. Mgr. (delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslankyňa MsZ)

     9. Hájek Richard, Ing. (delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ)

     10. Andil Marián, Ing. (delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ)

     11. Filípek Tomáš (delegovaný zástupca zriaďovateľa - občan)


     Predseda Rady školy: Ing. Eva Molnárová 

     Podpredseda Rady školy: Ing. Mgr. Zuzana Baligová 

      

     Kontakt: ... pripravuje sa ...


     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školského zariadenia, k činnosti orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.


  • Kontakty

   • Materská škola
   • 0907 864 432
   • Jána Kollára 896 901 01 Malacky 90101 Malacky Slovakia
   • 36064335
   • 2021683466
   • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
   • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Štúrova Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Štúrova Kontakty: 0905 782 337 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Bernolákova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Bernolákova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Hviezdoslavova Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Hviezdoslavova Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
   • Alexandra Eckerová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Záhorácka Kontakty: 034/ 381 21 64, 0918 919 544 alexandra.eckerova@msmalacky.sk
   • Mgr. Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
   • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Jána Kollára Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
   • Stanislava Jurovatá - zástupkyňa riaditeľky pre EP Rakárenska Kontakty: 0917 744 790 stanislava.jurovata@msmalacky.sk
   • Michaela Konečná - vedúca ŠJ Rakárenska Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje