• Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
     • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

     • V našej materskej škole sa začal realizovať program na rozvíjanie predgramotnostných schopností u detí navštevujúcich predškolský ročník. Tréning sa realizuje v niektorých triedach všetkých elokovaných pracovísk a vykonáva ho učiteľka, ktorá absolvovala Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Deti s rečovými ťažkosťami budú počas školského roka absolvovať Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pod vedením školskej psychologičky. Zákonných zástupcov týchto detí osloví školská psychologička MŠ a ponúkne im bližšie informácie. Tréning sa bude uskutočňovať počas pobytu detí v MŠ.

      Bližšie informácie o tréningu sú zverejnené v sekcii:

      https://msmalacky.edupage.org/a/trening-fonematickeho-uvedomovania-podla-elkonina 

   • Kontakty

    • Materská škola
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje