Materská škola

Prihlásenie
 • Kredity
  3. 6. 2015

  Aktualizovali sme modul Kredity

 • Rada školy
  15. 3. 2015

  Aktualizovali sme modul Rada školy

 • Lyžiarsky kurz
  11. 3. 2015

  Do galérie Lyžiarsky kurz boli pridané fotografie.

 • Mám básničku na jazýčku 2015
  19. 2. 2015

  Materská škola na ulici Bernolákova zorganizovala ďalší ročník podujatia ,,Mám básničku na jazýčku“, na ktorom sa nám so svojimi básničkami predstavili deti z viacerých materských škôl z celého okresu Malacky.

  Na začiatku všetkých privítala pani zástupkyňa M. Hollá a zaželala deťom veľa šťastia. Deti recitovali precítene a s veľkým nadšením, na radosť svojich pani učiteliek. Dospelí účastníci podujatia mohli skonštatovať vysokú úroveň prednesených básni, kvalitu ich prezentácie, aj kvalitu vystupovania detí. Súťažiaci si odnášali okrem diplomov aj hodnotné ceny a sladkosti.

  Všetkým zúčastneným gratulujeme...

   

 • Rekonštrukcia budovy Materskej školy na Štúrovej ulici

  Budovu Materskej školy na Štúrovej ulici na Juhu čakajú veľké zmeny. Mestu Malacky sa podarilo získať financie vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Operačný program Bratislavský kraj. Ako sa uvádza na stránke mesta www.malacky.sk:

  "Rekonštrukciu Materskej školy na Štúrovej ulici bude dodávateľsky zabezpečovať spoločnosť Hílek a spol., a. s. Tento projekt  má hodnotu 571 500 €. Aktuálne je s dodávateľom úspešne podpísaná zmluva o diele.V rámci projektu bude zrealizovaná rekonštrukcia a prestavba objektov materskej školy so zateplením a uskutoční sa tiež revitalizácia herných prvkov a plôch. Zrekonštruovaná bude zdravotechnika a vykurovanie v rámci prevádzkovej a hospodárskej budovy a upravia sa komunikácie i vzhľadom na napojenie požiarnej únikovej cesty. Po eliminovaní statických porúch na hospodárskej budove bude zrealizované jej zateplenie, čo výrazne zníži spotrebu tepla na vykurovanie. Projekt navrhuje zateplenie fasád, výmenu okien a vyregulovanie vykurovacej sústavy. 

  Objekt hospodárskej budovy bude nadstavený. Vytvorí sa tu priestor pre aktivity súvisiace s 

  programom MŠ. V rámci zateplenia budovy  materskej školy bude zrealizované zateplenie fasád, strechy – zmena konštrukcie strešného plášťa - a výmena okien. Administratívna budova nevyžaduje v súčasnosti veľký zásah, len čiastkovú obnovu budovy – ústredné kúrenie, očistenie stien. V rámci ďalšej etapy rekonštrukcie budú zrevitalizované herné prvky a plochy, zrealizovaná bude rekonštrukcia chodníkov, oprava striešky nad chodníkmi a revitalizovaný herný priestor. Realizáciou projektu budú odstránené statické poruchy na hospodárskej budove, budova bude menej náročná na prevádzku, čím mesto dosiahne úsporu nákladov."

  Organizácia prevádzky elokovaného pracoviska na Štúrovej ulici, počas rekonštrukčných prác v mesiacoch marec – jún 2015.

  1. V  ZŠ Štúrova ul. budú zriadené 2 triedy (50 detí)

  • budú tu umiestnené deti zo 4 a 5 triedy (predškoláci),

  • budú tu pracovať učiteľky z daných tried

  • do ŠJ v ZŠ budú zaradené 2 kuchárky

  • k dispozícii učiteľkám aj ZŠ bude 1 upratovačka

   

  2. V budove na Bernolákovej ul. bude zriadená 1 trieda (18 detí) (z bývalej spálne detí)

  • do triedy budú zaradené 2 učiteľky 

  •  k dispozícii učiteľkám, ŠJ bude určená prev. pracovníčka

   

  3. V budove na Hviezdoslavovej ulici bude zriadená 1 trieda (15 detí) (z bývalej spálne detí)

  • do triedy budú zaradené 2 učiteľky : Hladíková Ľubica a Slezáková Anna,

  • k dispozícii učiteľkám, ŠJ bude 1 prevádzková pracovníčka

   

  4. Do ostatných budov budú rozdelené deti nasledovne:

  • deti budú rozdelené podľa možnosti tak, aby boli spolu v triede

  •     Jána Kollára – 10

  •     Rakárenská – 7

  •     Záhorácka – 5

   

  5. V budove na Štúrovej ul. zostane zástupkyňa p. Hoďovská, k dispozícii budú 2 dobrovoľníčky,  1 dobrovoľník, 1 učiteľka.

   

  Počas letných prázdnin budú deti umiestnené v budove, v ktorej bude letná prevádzka. 

 • Kredity
  16. 1. 2015

  Aktualizovali sme modul Kredity

 • Triedne schôdzky rodičov predškolákov

  Triedne schôdzky rodičov predškolákov s triednymi učiteľkami a psychologičkou sa budú konať vždy o 15:15 v nasledovných dňoch:

  Ul. Jána Kollára - 8.1.

  Štúrova - 12.1.

  Rakárenská - 13.1.

  Hviezdoslavova - 14.1.

  Bernolákova - 15.1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Zápis do základnej školy
  2. 1. 2015

  Vážení rodičia predškolákov, dávame Vám do pozornosti, že

  ZÁPIS DO I. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

  na školský rok 2015/2016 

  sa bude konať v dňoch

  16. januára 2015 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h a

  17. januára 2015 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h. 

  v budovách základných škôl v Malackách

  ​​​ZŠ DR. J. DéreraUl. Gen. M. R. Štefánika 7

  ZŠ Štúrova 142/A

  ZŠ Záhorácka 95

  ZŠ Mansveta Olšovského ako organizačná zložka SŠ sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1

  (klikom na jednotlivé budovy získate viac informácií o základných školách)

   

  • Na zápis sa dostavia deti narodené od 1.9.2008 do 31.8.2009 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • Zákonný zástupca pri zápise predloží občianský preukaz a rodný list dieťaťa.

   

   

  Oznam mesta Malacky.pdf

  VZN o školských obvodoch základných škôl:  VZN_13_2011.pdfVZN_12_2013.pdf

   

 • Vianočná akadémia 2014
  21. 12. 2014

  Do galérie Vianočná akadémia 2014 boli pridané fotografie.

 • Mikulášska charitatívna hodina aerobiku

  Dňa 15.12. sa už piaty krát konala charitatívna hodina aerobiku venovaná našim deťom. CK FIT pod vedením Miriam Horváthovej v spolupráci s mestom Malacky uskutočňuje túto milú akciu každý december  od roku 2010. Vďaka sponzorom si mohli záujemcovia zakúpiť tombolové listky a vyhrať zaujímavé ceny. Finančný výťažok z tomoboly a vstupného išiel na podporu malackých materských škôl. Tento rok sa vyzbieralo krásnych 195 €. Veľká vďaka patrí všetkým zainteresovaným. 

 • Rozpočet MŠ
  18. 12. 2014

  Aktualizovali sme modul Rozpočet MŠ

 • Rozpočet MŠ
  7. 12. 2014

  Aktualizovali sme modul Rozpočet MŠ

 • Vyšetrenie školskej zrelosti

  Oznam pre rodičov, ktorí majú záujem o vyšetrenie školskej zrelosti u predškolských detí.

  Vyšetrenie sa realizuje v budove MŠ v doobedňajších hodinách. Tí rodičia, ktorí majú záujem, si vytlačia a vypíšu : anamnézu + súhlas s vyšetrením. Vyšetrené budú iba tie deti, ktoré budú mať vyplnené a podpísané obe tlačivá. Rodičom následne príde poštou správa z vyšetrenia (deťom, ktorým vyjde otázna zrelosť, bude odporučené individuálne dovyšetrenie v poradni).

   

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

  Martina Rázusa 30

  901 01 Malacky

  t.č: 034/ 772 42 93

  e-mail:  pppmalacky@mail.t-com.sk   alebo pppmalacky@gmail.com           

   

  Dokumenty na stiahnutie:

  Sk._zrelost_anamneza.doc

  Sk._zrelost_suhlas_rodica.doc

   

 • Výročné správy
  20. 11. 2014

  Aktualizovali sme modul Výročné správy

 • Kredity
  4. 11. 2014

  Aktualizovali sme modul Kredity

 • Jablkové hodovanie
  21. 10. 2014

  Od roku 2011 sa pravidelne začiatkom októbra Kláštorným námestím ozýva hudba, veselá vrava a hlavne šíri vôňa jabĺk. Koná sa krásne podujatie s názvom Jablkové hodovanie. A jabĺčka tu možno ochutnať na všetky možné spôsoby prípravy, či už v tekutom alebo tuhom stave - tradičné i netradičné jablkové koláče, jablkové pyré, marmelády, sirupy, mušty ba aj jabĺčkovicu. 

  Tento rok sa zapojili aj naši škôlkari z materskej školy na Rakárenskej a Záhoráckej ulici. Tí poslední okorenili túto akciu  a pripravili aj niečo pre "nevegetariánov" - pochutnať sa dalo na ich divinovom guláši. 

  galéria Jablkové hodovanie 

   

 • Rada školy
  20. 10. 2014

  Aktualizovali sme modul Rada školy

 • Jeseň 2014 - čím žijú naše škôlky
  13. 10. 2014

  Len nedávno sme po horúcich letných prázdninách pre vaše deti otvárali naše brány,  a už sa nám jeseň krásne vyfarbuje. Dobrôt a aktivít, ktoré pre nás každoročne chystá je neúrekom. Tak prečo to spoločne neosláviť.

  Napríklad Šarkaniádou, ako naši najmenší škôlkari na Záhoráckej ulici, Jablkovým mlsaním na Štúrovej ulici alebo Vítaním jesene na Rakárenskej ulici. Na Hviezdoslavovej ulici spojili Vítanie jesene aj s Tvorivými dielňami a do príprav oslavy zapojili všetkých rodičov. Na Bernolákovej ulici sa rozhodli spraviť ešte niečo navyše, a z krásnej prírody sa nie len tešia, ale ju aj ochraňuju. Zapojili sa do projektu "Škôlka Jožka Separka" (viac o projekte sa dozviete tu). A keďže všetci dobre vieme, že v zdravom tele je zdravý duch, deti na Kollárovej ulici si okrem pojedania vitamínov v ovocí a zelenine ponaťahujú svoje kosti dva krát do týždňa v stolnotenisovej hale pri Ping-pongu pod vedením kvalifikovaného trénera Vladimíra Mihočku. 

  galéria Jeseň 2014 - čím žijú naše škôlky 

 • Budova na Štúrovej ulici dostala dva darčeky

  Budove materskej školy na Štúrovej ulici tiahne pomaly na "štyridsiatku" a tomu žiaľ zodpovedá aj jej stav. Triedy sa snažia pani učiteľky udržiavať v "modernom šate". Okrem metodických materiálov pre deti dokupujú aj vybavenie, stoly a stoličky, lehátka, koberce alebo skrinky a poličky pre hračky, to všetko je v ich silách. Budova si však pýta rozsiahlejšie zásahy. Hygienické zariadenia si pamätali ešte prvé dni v materskej škole. Preto bolo treba vymeniť sanitu, toalety, umývadlá, sprchu aj odpadové rúry a prívody vody. Po búraní bolo treba vyrovnať podlahu vrstvou betónu, na ktorý sa potom položila nová dlažba. Vymenilo sa i obloženie stien a dvere. Rekonštrukcia bola hradená z rozpočtu mesta.

  Aj plot potreboval radikálne riešenie. Postupné plátanie dier už nebolo ani estetické, ale hlavne ani bezpečné pre deti. Múrik sa rozpadával, kovové časti hrdzaveli. Počas letných prázdnin boli preto na základe povolenia mesta odstránené prerastené kríky v okolí plotu a múrik bol zrekonštruovaný. Nasledovalo osadenie kovových častí plota a brány. Celé oplotenie sa zdvihlo, čím sa ešte zvýšila bezpečnosť detí na školskom dvore. Na rekonštrukciu plota prispel Bratislavský samosprávny kraj, firma Pozagas, a.s., Malacky a mesto Malacky.

  Veríme, že v dohľadnej dobe sa môžeme tešiť na ďalšie zmeny k lepšiemu, novšiemu, krajšiemu...

   

  galéria Rekonštrukcia na Štúrovej ulici

 • Škôlka na ulici Jána Kollára oslávila tridsiatku
  17. 9. 2014

  V piatok 12.9. bolo v Materskej škole na ulici Jána Kollára rušno. Siedma trieda sa  zaplnila deťmi, rodičmi, pozvanými hosťami, aby spoločne oslávili 30-te výročie otvorenia budovy materskej školy. Pozvanie prijal aj pán primátor, bývalá pani riaditeľka Janka Žilavá, pani učiteľky, kuchárky aj upratovačky, takže bolo na čo spomínať. Pani riadiťeľka pri čítaní úryvku z kroniky vyčarila prítomným úsmev na tvári. Kytičku vďaky si zaslúžilo päť zamestnankýň, ktoré na tejto budove strávili celých tridsať rokov od začiatku až dodnes.

  O slávnostný program sa postarali deti zo škôlky a speváčka Mia. Jedna z mamičiek upiekla nádhernú a aj veľmi chutnú tortu, ale aj ostatné mamičky a babky nezaostávali a stoly praskali pod dobrotami. Kto nemal zrovna chuť na sladké, ponúkol sa gulášom. Veselá zábava plynulo prešla do družných rozhovorov a spomienok a dúfame, že všetci si odniesli domov len príjemné pocity. 

   

  galéria Škôlka na ulici Jána Kollára oslávila tridsiatku