Materská škola Malacky

Prihlásenie
 • September sa blíži....

  Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

  1. Psychologická príprava doma :
  • Vyjadrujte sa o „škôlke“  vždy pozitívne a dieťa „lákajte“ na činnosti, ktoré rado robí.
  • Rozprávajte sa s dieťaťom o odlúčení a ubezpečte ho, že sa pre neho vrátite.
  • V šatni sa s dieťaťom lúčte rýchlo a bez zbytočného postávania vo dverách triedy.

  Pri nástupe do MŠ :

  • Do materskej školy pribaľte dieťaťu obľúbenú hračku.
  • Pri lúčení mu nesľubuje „nemusíš jesť“, „nemusíš spinkať“... (neklamte deti, radšej odveďte pozornosť  v rozhovore na inú tému...), prípadne sa lúčte „ako dospeláci“ tlesknutím dlaní, mávnutím ...
  • Pri návrate z MŠ sa rozprávajte s dieťaťom o jeho zážitkoch a za všetko pozitívne ho chváľte.
  • Vypytujte sa na kamarátov, učiteľky, vypočujte si básničky a pesničky, posmeľte ho, ak si neverí a uistite ho, že je šikovné a v „škôlke“ sa toho veľa naučí.
  • Adaptácia trvá od 2 týždňov do 1 mesiaca (nežiadajte učiteľky, aby bolo toto obdobie skrátené, ak Vám to neodporučí sama).
  • Neriešte problémy pred deťmi. V triedach prebiehajú triedne schôdzky 1x mesačne, tu majú rodičia príležitosť na dôkladný rozhovor s učiteľkami v triede.
  • Dajte dieťaťu pocítiť, že ste naň hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo Vašich očiach mu istotu nedodá – dôverujte MŠ, vedeniu a najmä učiteľkám – robia všetko pre to, aby boli Vaše deti v MŠ šťastné.

   

  1. Čo má dieťa ovládať pred nástupom do MŠ:
  • Vedieť používať WC.
  • Vedieť sa vypýtať v prípade potreby na WC.
  • Vedieť si umyť  a utrieť ruky
  • Používať vreckovku.
  • Zvládať chôdzu, chôdzu po schodoch (s prikračovaním).
  • Používať lyžicu – mať snahu samostatne jesť a piť z bežného pohára (nie hrnček s uškami).
  • V MŠ SA NEPOUŽÍVAJÚ PLIENKY (v prípade, že dieťa nezvládne pobyt v MŠ bez pomočovania do ukončenia adaptačného obdobia (1 mesiac), bude jeho ďalší pobyt v MŠ riešený dohodou s riaditeľkou MŠ).

   

  1. Čo treba priniesť do MŠ :
  • Kópiu kartičky poistenca.
  • Pri nástupe do triedy treba podpísať Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (u učiteľky).
  • Papučky (s uzavretou pätou).
  • Pyžamko (až od 2 týždňa).
  • Náhradné oblečenie (dať do skrinky).
  • Papučky a pyžamo treba dieťaťu podpísať, aby nedošlo k zámene.

   

  TEŠÍME SA NA VAŠE DETI!!!

 • Prevádzka MŠ počas prázdnin

  V priebehu mesiacov máj a jún rodičia nahlasovali záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin. Pre tieto deti je prevádzka realizovaná na budove materskej školy na ulici Jána Kollára v Malackách v čase od 6:00 do 16:30. V zmysle hygienických noriem je kapacita obmedzená na 150 detí denne.

  Výchovno-vzdelávací proces bude realizovaný v súlade so Školským vzdelávacím programom Dúha. Pre deti sú pripravené nové športové potreby, odrážadla, v prípade priaznivého počasia aj bazény. Zabezpečený je mimoriadny pitný režim, deti majú k dispozícii stály prístup k pitnej vode a nápojom. V prípade extrémnych teplôt, kedy teplota vystúpi nad 30°C, budú žalúzie na všetkých oknách budovy zatiahnuté, triedy vetrané a deti sa budú zdržiavať vonku len do cca 10:00 a po 15:30 v tienistých častiach dvora.

 • Rozpočet MŠ
  1. 7. 2014

  Aktualizovali sme modul Rozpočet MŠ

 • Oznamy
  2. 6. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Súkromné jasličky v areáli MŠ?
  2. 6. 2014

  Prečo chceme v areáli MŠ Štúrova súkromné jasličky?

  Na mimoriadnom zasadnutí MsZ vo štvrtok 29.5. p. poslanec Říha obvinil riaditeľku MŠ, že chce za chrbtom poslancov a primátora prenajať nebytový priestor v areáli na Štúrovej ulici, ktorý bol do 30.6.2014 určený pre deti z firmy „ Fritz“ - ako súkromné Jasličky pre deti c.c. od 2 do 3 rokov.

  Uvedená trieda podľa hygienických noriem môže zaškoliť 11 detí, čo bolo možné len v prípade, že plat jednej učiteľky „Fritz“ refundoval. Kapacita MŠ Malacky je 586 detí (určené Úradom  verejného zdravotníctva). Počet prijatých detí pre šk. rok 2014/2015 je 594 detí (+8 detí nad  hyg. kapacitu). ÚVZ v žiadnom prípade nebude akceptovať navýšenie počtu detí ešte o 11  !!!

      Napriek tomu, že v tomto počte  (594)  nie sú zarátané priestory uvedenej triedy, Malačania o miesta v MŠ neprišli, lebo deti sú zaradené v ostatných budovách MŠ. To znamená, že uvedené priestory zostanú od 1.9.2014 nevyužité. Dňa 28.5.2014 riaditeľka  predložila návrh prenájmu uvedenej triedy ako materiál č. Z52/2014 do zastupiteľstva, čo svedčí o tom, že jej príčiny sú čisté a otvorené. Riaditeľka MŠ sa len snažila v súčasnej „zúfalej“ finančnej situácii získať peniaze pre MŠ a zároveň pomôcť riešiť situáciu matiek, ktoré musia nastúpiť do zamestnania od c.c. 2 roč. detí.

   

 • Športová olympiáda 2014

  Do galérie Športová olympiáda 2014 boli pridané fotografie.

 • Deň matiek

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V tento deň zvykneme povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Krásnym pásmom básní a piesní svoju lásku k mamám vyjadrili aj naši škôlkari.

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

   

  Viac fotografií so môžete pozrieť aj na FB stránke Ľudia pre Malacky

 • Malí mudrlanti
  14. 3. 2014

  V piatok 14.marca sa v MŠ na Rakárenskej ulici konal vedomostný kvíz "Malí mudrlanti". Z každej budovy MŠ sa na ňom zúčastnili päťčlenné skupiny detí, ktoré si vyberali otázky z piatich rôznych oblastí: príroda, zvieratá, predmety okolo nás, zdravie a naša krajina.

  "Múdra sova" privítala deti a prečítala pravidlá, ktoré bolo treba dodržiavať. Tento rok boli víťazmi všetky tímy.

  galéria Malí mudrlanti

 • Kreslím, kreslím, maľujem

  Do galérie Kreslím, kreslím, maľujem boli pridané fotografie.

 • Škôlkarská svadba

  Aj takto môže vyzerať výchova k rodičovstvu... Deti na Kollárovej ulici Vám to radi predvedú :-)

 • Záhorácky sláviček
  1. 4. 2014

  Do galérie Záhorácky sláviček 2014 boli pridané fotografie.

 • Mám básničku na jazýčku

  Aj tento rok sa na budove elokovaných tried na Hviezdoslavovej ulici konala celookresná prehliadka v prednese poézie a prózy "Mám básničku na jazýčku". Zúčastnilo sa na nej celkovo 21 detí z trinástich materských škôl.

  Do galérie Mám básničku na jazýčku 2014 boli pridané fotografie.

 • Oznamy
  14. 3. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Čarovná škôlka - multikultúrna výchova v MŠ
  10. 2. 2014

  Projekt Čarovná škôlka realizuje organizácia AIESEC Bratislava.

  Projekt je zameraný na spestrenie jazykovej a edukačnej výučby v materských školách. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň rozvoja osobnosti detí využitím vhodných metód práce s deťmi, premyslenej plánovacej činnosti v rámci hier, pohybových a relaxačných činností, edukačných a vonkajších aktivít.  Zámerom je deti od raného detstva nenútene privádzať k zdokonaľovaniu sa v cudzom jazyku či kultúrnom cítení.

  V rámci tohto projektu sme vo všetkých budovách MŠ privítali dvoch zahraničných študentov: Chris z Brazílie a Filipa zo Švajčiarska. Prekladateľka Lenka nám pomohla uviesť projekt multikultúrnej výchovy do praxe.

  Deti sa oboznamovali s kultúrou iných krajín. Spolu s Chris a Filipom poznávali zaujímavosti zo života, prírody, zvyky a tradície či typické jedlá  a hudbu ich krajín.

  Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť vo fotoalbume Návštevy zo zahraničia

 • Veda nás baví
  28. 1. 2014

  Spoločnosť VEDA NÁS BAVÍ usporadúva v materských školách vedecké krúžky pre deti, kde sa malí predškoláci oboznámia hravou a zábavnou formou s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, biológia, inžinierstvo, strojárenstvo) a vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.

  Aj v naších triedach mali deti možnosťvyskúšať si, aké je to stať sa na chvíľu vedátorom. Spoločnosť VNB usporiadala v jednotlivých budovách materskej školy ukážkové hodiny, na ktoré boli pozvaní aj rodičia. Na úvodnej hodine si deti vyrobili sopku,  lávovú lampu a taktiež skúmali s pomocou motýlika vlastnosti magnetu. Deti pokusy veľmi zaujali, tešili sa a boli aktívne, do pokusov sa sami zapájali.

  V prípade záujmu môžete svoje dieťa nahlásiť na Vedecký krúžok. Prihlášku nájdete tu. Cena za celý kurz je 40 € (15 lekcií po 60 minút). Krúžok je vhodný pre deti od 5 rokov a bude prebiehať v poobedňajších hodinách od 12:30 do 13:30 v jednotlivých budovách následovne:

  pondelok - MŠ Bernolákova a Hviezdoslavova

  utorok - MŠ Štúrova

  streda - MŠ Kollárova

  štvrtok - MŠ Rakárenska

   

  Začiatok kurzu je 10.2.2014

  Fotoalbum Veda nád baví - ukážková hodina

   

  Fotografie z jednotlivých hodín si môžete prezrieť aj tu.

   

  Bližšie informácie o krúžku a o spoločnosti Veda nás baví nájdete na www.vedanasbavi.sk/krouzky-pro-deti-materske-skoly.php

   

   

   

 • Návštevy základných škôl
  21. 1. 2014

  17. a 18. januára absolvovali naši predškoláci svoju prvú veľkú skúšku. Čakal ich zápis do základnej školy. A aby vedeli, ako to vlastne v takej škole vyzerá a funguje, vybrali sa tam ešte predtým na návštevu....

  Návštevy základných škôl

 • Rozpočet MŠ
  21. 1. 2014

  Aktualizovali sme modul Rozpočet MŠ

 • Školský poriadok
  6. 1. 2014

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok v časti Poplatky v MŠ.

 • Od Lucie do Vianoc, každá noc má zvláštnu moc
  3. 1. 2014

   Od Lucie do Vianoc, každá noc má zvláštnu moc. Čaro Vianoc ste mali možnosť ochutnať aj na jednotlivých budovách našej materskej školy. Po päť nocí to voňalo koláčikmi a punčom naširoko - naďaleko. Kúpou nádherných ozdôb ste prispeli na obnovu jednotlivých školských dvorov. Ďakujeme Vám ze príjemne strávené chvíle.

 • Sponzori
  20. 12. 2013

  Aktualizovali sme modul Sponzori