Materská škola

Prihlásenie
 • Pracovná ponuka

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Podanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude v termíne od 30. 4. – 31. 5. 2016. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môže zákonný zástupca dieťaťa podať osobne, v kancelárii riaditeľky MŠ, alebo na ekonomickom oddelení na ul. Štúrova č. 139 v Malackách, alebo poštou na adresu: Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky.

  Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke v časti Prijímanie detí.

 • Oznam

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka Materskej školy, Jána Kollára 896 v Malackách a jej elokovaných pracovísk bude od 25.01. 2016 prebiehať bez zmien, v riadnom režime.

 • Prianie

  Milí rodičia!
  Riaditeľstvo MŠ vám a vašim deťom v novom roku 2016 želá pevné zdravie, stále šťastie, každodennú spokojnosť a veľa krásnych chvíľ pri prežívaní úspechov vašich ratolestí.

 • Oznam

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom detí, ktoré budú navštevovať materskú školu v termíne od 23.12.2015 - do 5.1.2016, že v prevádzke od 6,00 - 17,00 h bude elokované pracovisko MŠ na ul. Bernolákova č. 18 v Malackách. Všetky ostatné elokované pracoviská MŠ budú mať v uvedenom termíne prerušenú prevádzku. Prevádzka vo všetkých elokovaných pracoviskách MŠ začína dňom 7.1.2016.

 • Pozvánka

 • Oznam pre rodičov, z elokovaného pracoviska na ul. Bernolákova, MA

  Západoslovenská ditribučná, a.s. oznamuje, že dňa 8.12.2015 bude prerušená ditribúcia elektriny na elok. pracovisku MŠ na ul. Bernolákova č. 18 v Malackách. Vzhľadom k tomu, že distribúcia elektriny nemá vplyv na kúrenie (dodávateľ Termming, a.s.), elok. pracovisko bude v prevádzke.

 • Oznam pre rodičov, z elokovaného pracoviska na ul. Hviezdoslavova, MA

  Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 7.12. 2015 bude prerušená distribúcia elektriny na elok. pracovisku MŠ na ul. Hviezdoslavova č.1 v Malackách. Vzhľadom k tomu, že kotolňa je závislá od elektriny, nebude funkčné aj kúrenie.

  Z uvedeného dôvodu materská škola zabezpečí náhradné umiestnenie detí.

 • Oznam pre rodičov, z elokovaného pracoviska na ul. Štúrova, MA

  POZOR  ZMENA!

  Dodávateľ. spoloč. Termming, a.s. oznamuje zmenu termínu odstávky kúrenia a teplej vody v materskej škole na termín:

  1.12. - 2.12. 2015 (utorok, streda)

  Zároveň Vás žiadame, aby ste opätovne písomne potvrdili záujem o umiestnenie detí v uvedenom termíne.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Oznam

  Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky,

   Vám oznamuje na základe oznamu dodávateľa tepla, spoločnosti  

  COFELY Termming, a. s.,

  že v termíne od 30.11.2015 do 1.12.2015 (pondelok, utorok)

  bude na elokovanom pracovisku na Štúrovej ulici č. 139  prerušená dodávka teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia z dôvodu opráv na technológii kotolne.

  Z uvedeného dôvodu materská škola zabezpečí pre umiestnenie detí alternatívne riešenie.

   V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy na

   tel. č. 0907/864 432 alebo e-mailom na adrese: msmalacky@gmail.com.

   

  Malacky, dňa 13.11.2015                                         PaedDr. Silvia Gabrielová

                                                                                        riaditeľka MŠ

 • Oznam

  Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že dňom 2.11.2015 bude upravená prevádzková doba všetkých elokovaných pracovísk od 6,00 - 17,00 h.
  Dôvodom na túto zmenu boli požiadavky zo strany zákonných zástupcov a odporučenia Rady školy pri MŠ zo dňa 28.10.2015.

   

 • Sme aj na Facebooku

  Milí rodičia, od 29.09.2015 nás môžete nájsť aj na Facebooku.

  Pridajte sa k nám smiley

       Materská škola Malacky

   

 • Oznam pre rodičov

  Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky,

  Vám oznamuje,

  že odo dňa 1.10.2015 (štvrtok)

  bude elokované pracovisko na Štúrovej ulici po rekonštrukcii uvedené do celodennej prevádzky. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy na tel. č. 0907/864 432 alebo e-mailom na adrese: msmalacky@gmail.com.

  Prevádzková doba na pracovisku: od 6,00 h do 16,30 h.

   

  Malacky 24.09.2015                                                PaedDr. Silvia Gabrielová

                                                                                           riaditeľka školy

 • Oznámenie o postupe v prípade navštevovania viacerých materských škôl

  Upozornenie pre rodičov detí navštevujúcich viacero materských škôl (napr. z dôvodu striedavej starostlivosti o dieťa):

  Oznámenie o postupe v prípade navštevovania viacerých materských škôl.pdf

  Čestné vyhlásenie.pdf

 • Aktuálna situácia k nástupu novoprijatých detí

  Potrebné informácie k nástupu novoprijatých detí do MŠ:

  Čo potrebuje Vaše dieťa v materskej škole:

   - kópia preukazu poistenca zdravotnej poisťovne

   - prezuvky (zatvorené)

   - obľúbená hračka (podľa potreby dieťaťa)

   

  Výbava detskej skrinky:

   - náhradný odev do skrinky (v prípade občasného pomočenia)

   - spodná bielizeň (2ks), ponožky, pančuchy, tričko s dlhým rukávom (2ks)

   - náhradné tepláky

   - detské pyžamo, menší vankúš (každý týždeň v piatok si dieťa prevezme pyžamo a návlečku na vankúš   domov a v pondelok prinesie čisté)

   

  Odporúčania MŠ:

  Deti sa najlepšie cítia vo voľnom odeve: tepláky, tričko s dlhým rukávom. V triede je optimálne teplo a deti sú v pohybe. Topánky odporúčame rovnako pohodlné, na september sú vhodné tenisky so suchým zipsom.

  Materská škola zabezpečuje:

   - pitný režim, preto nie je potrebné dieťaťu nosiť vlastný nápoj, rovnako je MŠ vybavená hygienickými potrebami

   - hygienické vreckovky (1balík - 10ks) odovzdajte triednej učiteľke v priebehu prvého týždňa pobytu dieťaťa v MŠ

   - rodič obdrží od p. uč. v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ tlačivo (Informácie o dieťati z pohľadu rodiča), ktoré vyplní rodič v MŠ, alebo ho dodá v nasledujúci deň

   

  Vaše dieťatko čaká v materskej škole zaujímavý program, skvelí kamaráti a láskaví zamestnanci.

   

  Naše odporúčania úspešného zvládnutia adaptačného procesu:

  Vážení rodičia, nástup Vášho dieťatka do materskej školy je významným obdobím v jeho živote. Zvládnutie adaptačného procesu dieťatka závisí od spolupráce rodiny a materskej školy, formou vhodnej konzultácie - medzi pani učiteľkami a rodičmi, prechádzka okolo materskej školy a jej predstavenie dieťaťu rodičom, pozitívne hodnotenie diania v materskej škole v konzultácii rodič - dieťa, návšteva „škôlkara”, navštevujúceho materskú školu.

  Deti predškolského veku na ich úrovni myslenia preberajú vzory a názory správania od svojich rodičov, a stotožňujú sa s nimi. Ak rodič hodnotí materskú školu pred svojim dieťaťom pozitívne, vyvolá u dieťaťa radosť a príjemné pocity z očakávania nástupu do materskej školy.

  V materskej škole profesijne pôsobia pani učiteľky s bohatými skúsenosťami, ktoré Vám budú  ochotné metodicky poradiť vo výchove a vzdelávaní Vašich detí. Sledujú počas školského roka progres detí v oblastiach výchovy a vzdelávania. Profesia učiteľa je jedinečná v tom, že pomáha rodičom vo výchove detí a poskytuje deťom adekvátne odborné vzdelanie.

   

  Odporúčania pri zvládnutí adaptačného procesu:  

   ·         1. týždeň priveďte dieťa do MŠ na dve hodiny

   ·         2. týždeň priveďte dieťa do MŠ na tri hodiny

   ·         3. týždeň priveďte dieťa do MŠ na dopoludnie

   ·         4. týždeň priveďte dieťa do MŠ od rána do 14,45 h

   

  Podľa Školského poriadku 2015/2016 musí rodič priviezť dieťa do 8,00 h, nakoľko sa z dôvodu bezpečnosti uzamyká brána materskej školy.

  Odporúčame rodičom, aby si vyzdvihli svoje dieťa prvý polrok v materskej škole do 15,30 h, a to z hľadiska psychohygieny detí.  Dieťa veľmi pozorne vníma  emocionálne prejavy rodiča a preto je vhodné, aby ste aj Vy priviedli do materskej školy Vaše dieťatko s úsmevom. 

  Ak plánujete Vaše dieťa v konkrétny deň nepriviesť do MŠ, odhláste ho zo stravy do 8,00 h na t. č určené pre každú budovu MŠ.

  Dieťa si môže priniesť so sebou v prvý deň svoju obľúbenú hračku, s ktorou sa bude hrať, rozprávať. Do školy nenoste dieťaťu cumlík, ani fľašu, deti pijú nápoje v materskej škole z pohára. Pomáhajte dieťaťu so samostatnosťou v sebaobslužných činnostiach: obliekanie, vyzliekanie, použitie WC, stravovanie. Ponúkajte mu do rúčky farbičku. Obliekajte dieťatko podľa počasia, neprehrievajte ho, ani veľká otužilosť nie je vhodná. Dieťa nemá mať plienku po nástupe do materskej školy.

  Vaše dieťa odovzdajte pani učiteľke a dlho sa nezdržujte pri vchodových dverách triedy, choďte preč. Je to tak vhodné aj pre iné deti a z hľadiska hygieny ani nevstupujte do triedy.

  Z mojej praxe viem, že veľmi pomáha pri adaptácii, keď privedie prvé dni do škôlky dieťa jeho otec. Opýtajte sa na pocity Vášho dieťaťa každý deň v materskej škole. Oznámte pani učiteľke významné informácie o dieťati.

  Sledujte dianie materskej školy na web stránke a sledujte aktualizácie na informačných tabuliach v priestoroch materskej školy. Potrebné náležitosti, ktoré potrebujú deti pri pobyte v materskej škole, Vám budú doručené v písomnej podobe. Všetkým deťom želám úspešné zvládnutie adaptačného procesu a každodenné prežitie príjemných chvíľ v materskej škole.

  Vitajte medzi nami!

                             PaedDr. Silvia Gabrielová

  Tlačivo týkajúce sa informácií o dieťati pred nástupom do MŠ si môžete stiahnuť tu:

  Informácie o dieťati pred nástupom do MŠ.pdf

 • Zoznam detí z MŠ Štúrova umiestnených do ostatných budov MŠ počas prebiehajúcej rekonštrukcie

  Zoznam detí umiestnených z MŠ Štúrova na ostatné elokované pracoviská MŠ Jána Kollára 896, v Malackách počas prebiehajúcej rekonštrukcie si môžete pozrieť tu:

  Zoznam detí.pdf

   

 • Nevyhnutné veci pre pobyt dieťaťa v materskej škole

  Nevyhnutné veci pre pobyt dieťaťa v materskej škole si možete stiahnuť tu:

  Nevyhnutné veci pre pobyt dieťaťa.pdf

   

 • Pracovné ponuky

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Rekonštrukcia budovy Materskej školy na Štúrovej ulici

  Budovu Materskej školy na Štúrovej ulici na Juhu čakajú veľké zmeny. Mestu Malacky sa podarilo získať financie vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Operačný program Bratislavský kraj. Ako sa uvádza na stránke mesta www.malacky.sk:

  "Rekonštrukciu Materskej školy na Štúrovej ulici bude dodávateľsky zabezpečovať spoločnosť Hílek a spol., a. s. Tento projekt  má hodnotu 571 500 €. Aktuálne je s dodávateľom úspešne podpísaná zmluva o diele.V rámci projektu bude zrealizovaná rekonštrukcia a prestavba objektov materskej školy so zateplením a uskutoční sa tiež revitalizácia herných prvkov a plôch. Zrekonštruovaná bude zdravotechnika a vykurovanie v rámci prevádzkovej a hospodárskej budovy a upravia sa komunikácie i vzhľadom na napojenie požiarnej únikovej cesty. Po eliminovaní statických porúch na hospodárskej budove bude zrealizované jej zateplenie, čo výrazne zníži spotrebu tepla na vykurovanie. Projekt navrhuje zateplenie fasád, výmenu okien a vyregulovanie vykurovacej sústavy. 

  Objekt hospodárskej budovy bude nadstavený. Vytvorí sa tu priestor pre aktivity súvisiace s 

  programom MŠ. V rámci zateplenia budovy  materskej školy bude zrealizované zateplenie fasád, strechy – zmena konštrukcie strešného plášťa - a výmena okien. Administratívna budova nevyžaduje v súčasnosti veľký zásah, len čiastkovú obnovu budovy – ústredné kúrenie, očistenie stien. V rámci ďalšej etapy rekonštrukcie budú zrevitalizované herné prvky a plochy, zrealizovaná bude rekonštrukcia chodníkov, oprava striešky nad chodníkmi a revitalizovaný herný priestor. Realizáciou projektu budú odstránené statické poruchy na hospodárskej budove, budova bude menej náročná na prevádzku, čím mesto dosiahne úsporu nákladov."

  Organizácia prevádzky elokovaného pracoviska na Štúrovej ulici, počas rekonštrukčných prác v mesiacoch marec – jún 2015.

  1. V  ZŠ Štúrova ul. budú zriadené 2 triedy (50 detí)

  • budú tu umiestnené deti zo 4 a 5 triedy (predškoláci),

  • budú tu pracovať učiteľky z daných tried

  • do ŠJ v ZŠ budú zaradené 2 kuchárky

  • k dispozícii učiteľkám aj ZŠ bude 1 upratovačka

   

  2. V budove na Bernolákovej ul. bude zriadená 1 trieda (18 detí) (z bývalej spálne detí)

  • do triedy budú zaradené 2 učiteľky 

  •  k dispozícii učiteľkám, ŠJ bude určená prev. pracovníčka

   

  3. V budove na Hviezdoslavovej ulici bude zriadená 1 trieda (15 detí) (z bývalej spálne detí)

  • do triedy budú zaradené 2 učiteľky : Hladíková Ľubica a Slezáková Anna,

  • k dispozícii učiteľkám, ŠJ bude 1 prevádzková pracovníčka

   

  4. Do ostatných budov budú rozdelené deti nasledovne:

  • deti budú rozdelené podľa možnosti tak, aby boli spolu v triede

  •     Jána Kollára – 10

  •     Rakárenská – 7

  •     Záhorácka – 5

   

  5. V budove na Štúrovej ul. zostane zástupkyňa p. Hoďovská, k dispozícii budú 2 dobrovoľníčky,  1 dobrovoľník, 1 učiteľka.

   

  Počas letných prázdnin budú deti umiestnené v budove, v ktorej bude letná prevádzka.