Materská škola Jána Kollára Malacky

Prihlásenie
 • Škôlka na ulici Jána Kollára oslávila tridsiatku
  17. 9. 2014

  V piatok 12.9. bolo v Materskej škole na ulici Jána Kollára rušno. Siedma trieda sa  zaplnila deťmi, rodičmi, pozvanými hosťami, aby spoločne oslávili 30-te výročie otvorenia budovy materskej školy. Pozvanie prijal aj pán primátor, bývalá pani riaditeľka Janka Žilavá, pani učiteľky, kuchárky aj upratovačky, takže bolo na čo spomínať. Pani riadiťeľka pri čítaní úrivku z kroniky vyčarila prítomným úsmev na tvári. Kytičku vďaky si zaslúžilo päť zamestnankyň, ktoré na tejto budove strávili celých tridsať rokov od začiatku až dodnes.

  O slávnostný program sa postarali deti zo škôlky a speváčka Mia. Jedna z mamičiek upiekla nádhernú a aj veľmi chutnú tortu, ale aj ostatné mamičky a babky nezaostávali a stole praskali pod dobrotami. Kto nemal zrovna chuť na sladké, ponúkol sa gulášom. Veselá zábava plynulo prešla do družných rozhovorov a spomienok a dúfame, že všetci si odniesli domov len príjemné pocity. 

   

  galéria Škôlka na ulici Jána Kollára oslávila tridsiatku

 • Nové elokované pracovisko otvorené

  Vo štvrtok 4. septembra 2014 mali pedagogický zamestnanci Materskej školy, predstavitelia mesta Malacky, ale hlavne rodičia 46 detí obrovský dôvod na radosť.

  V tento deň bolo slávnostne otvorené nové elokované pracovisko v priestoroch Základnej školy na Záhoráckej ulici. Rokovania s pani riaditeľkou ZŠ G. Emrichovou prebehli veľmi rýchlo k spokojnosti všetkých zúčastnených strán (ZŠ, MŠ, mesto) a vo vyčlenených priestoroch začali vznikať počas letných mesiacov pod dohľadom poslankyne Z. Baligovej dve triedy, spálňa, sociálne zariadenia a šatňa pre deti, ktoré pre nedostatok voľných miest nemohli byť umiestnené v doterajších budovách materskej školy.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR 22. augusta oficiálne odovzdalo mestu Malacky schválenú žiadosť o zaradenie nového elokovaného pracoviska materskej školy do siete školských zariadení, čim bola splnená lehota k zaradeniu triedy pre financovanie už v školskom roku 2014/2015. A tak sa novovzniknuté priestory mohli 8. septembra oficiálne zaplniť detským smiechom, v prvých dňoch možno aj plačom, prekvapením, odhodlaním zvládnuť prvé odlúčenie od mamy...

  Želáme naším najmenším škôlkarom krásne prežité chvíle v kruhu nových kamarátov a pani učiteliek :-)

 • September sa blíži....

  Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

  1. Psychologická príprava doma :
  • Vyjadrujte sa o „škôlke“  vždy pozitívne a dieťa „lákajte“ na činnosti, ktoré rado robí.
  • Rozprávajte sa s dieťaťom o odlúčení a ubezpečte ho, že sa pre neho vrátite.
  • V šatni sa s dieťaťom lúčte rýchlo a bez zbytočného postávania vo dverách triedy.

  Pri nástupe do MŠ :

  • Do materskej školy pribaľte dieťaťu obľúbenú hračku.
  • Pri lúčení mu nesľubuje „nemusíš jesť“, „nemusíš spinkať“... (neklamte deti, radšej odveďte pozornosť  v rozhovore na inú tému...), prípadne sa lúčte „ako dospeláci“ tlesknutím dlaní, mávnutím ...
  • Pri návrate z MŠ sa rozprávajte s dieťaťom o jeho zážitkoch a za všetko pozitívne ho chváľte.
  • Vypytujte sa na kamarátov, učiteľky, vypočujte si básničky a pesničky, posmeľte ho, ak si neverí a uistite ho, že je šikovné a v „škôlke“ sa toho veľa naučí.
  • Adaptácia trvá od 2 týždňov do 1 mesiaca (nežiadajte učiteľky, aby bolo toto obdobie skrátené, ak Vám to neodporučí sama).
  • Neriešte problémy pred deťmi. V triedach prebiehajú triedne schôdzky 1x mesačne, tu majú rodičia príležitosť na dôkladný rozhovor s učiteľkami v triede.
  • Dajte dieťaťu pocítiť, že ste naň hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo Vašich očiach mu istotu nedodá – dôverujte MŠ, vedeniu a najmä učiteľkám – robia všetko pre to, aby boli Vaše deti v MŠ šťastné.

   

  1. Čo má dieťa ovládať pred nástupom do MŠ:
  • Vedieť používať WC.
  • Vedieť sa vypýtať v prípade potreby na WC.
  • Vedieť si umyť  a utrieť ruky
  • Používať vreckovku.
  • Zvládať chôdzu, chôdzu po schodoch (s prikračovaním).
  • Používať lyžicu – mať snahu samostatne jesť a piť z bežného pohára (nie hrnček s uškami).
  • V MŠ SA NEPOUŽÍVAJÚ PLIENKY (v prípade, že dieťa nezvládne pobyt v MŠ bez pomočovania do ukončenia adaptačného obdobia (1 mesiac), bude jeho ďalší pobyt v MŠ riešený dohodou s riaditeľkou MŠ).

   

  1. Čo treba priniesť do MŠ :
  • Kópiu kartičky poistenca.
  • Pri nástupe do triedy treba podpísať Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (u učiteľky).
  • Papučky (s uzavretou pätou).
  • Pyžamko (až od 2 týždňa).
  • Náhradné oblečenie (dať do skrinky).
  • Papučky a pyžamo treba dieťaťu podpísať, aby nedošlo k zámene.

   

  TEŠÍME SA NA VAŠE DETI!!!

 • Prevádzka MŠ počas prázdnin

  V priebehu mesiacov máj a jún rodičia nahlasovali záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin. Pre tieto deti je prevádzka realizovaná na budove materskej školy na ulici Jána Kollára v Malackách v čase od 6:00 do 16:30. V zmysle hygienických noriem je kapacita obmedzená na 150 detí denne.

  Výchovno-vzdelávací proces bude realizovaný v súlade so Školským vzdelávacím programom Dúha. Pre deti sú pripravené nové športové potreby, odrážadla, v prípade priaznivého počasia aj bazény. Zabezpečený je mimoriadny pitný režim, deti majú k dispozícii stály prístup k pitnej vode a nápojom. V prípade extrémnych teplôt, kedy teplota vystúpi nad 30°C, budú žalúzie na všetkých oknách budovy zatiahnuté, triedy vetrané a deti sa budú zdržiavať vonku len do cca 10:00 a po 15:30 v tienistých častiach dvora.

 • Rozpočet MŠ
  1. 7. 2014

  Aktualizovali sme modul Rozpočet MŠ

 • Oznamy
  2. 6. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Súkromné jasličky v areáli MŠ?
  2. 6. 2014

  Prečo chceme v areáli MŠ Štúrova súkromné jasličky?

  Na mimoriadnom zasadnutí MsZ vo štvrtok 29.5. p. poslanec Říha obvinil riaditeľku MŠ, že chce za chrbtom poslancov a primátora prenajať nebytový priestor v areáli na Štúrovej ulici, ktorý bol do 30.6.2014 určený pre deti z firmy „ Fritz“ - ako súkromné Jasličky pre deti c.c. od 2 do 3 rokov.

  Uvedená trieda podľa hygienických noriem môže zaškoliť 11 detí, čo bolo možné len v prípade, že plat jednej učiteľky „Fritz“ refundoval. Kapacita MŠ Malacky je 586 detí (určené Úradom  verejného zdravotníctva). Počet prijatých detí pre šk. rok 2014/2015 je 594 detí (+8 detí nad  hyg. kapacitu). ÚVZ v žiadnom prípade nebude akceptovať navýšenie počtu detí ešte o 11  !!!

      Napriek tomu, že v tomto počte  (594)  nie sú zarátané priestory uvedenej triedy, Malačania o miesta v MŠ neprišli, lebo deti sú zaradené v ostatných budovách MŠ. To znamená, že uvedené priestory zostanú od 1.9.2014 nevyužité. Dňa 28.5.2014 riaditeľka  predložila návrh prenájmu uvedenej triedy ako materiál č. Z52/2014 do zastupiteľstva, čo svedčí o tom, že jej príčiny sú čisté a otvorené. Riaditeľka MŠ sa len snažila v súčasnej „zúfalej“ finančnej situácii získať peniaze pre MŠ a zároveň pomôcť riešiť situáciu matiek, ktoré musia nastúpiť do zamestnania od c.c. 2 roč. detí.

   

 • Športová olympiáda 2014

  Do galérie Športová olympiáda 2014 boli pridané fotografie.

 • Deň matiek

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V tento deň zvykneme povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Krásnym pásmom básní a piesní svoju lásku k mamám vyjadrili aj naši škôlkari.

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

   

  Viac fotografií so môžete pozrieť aj na FB stránke Ľudia pre Malacky

 • Malí mudrlanti
  14. 3. 2014

  V piatok 14.marca sa v MŠ na Rakárenskej ulici konal vedomostný kvíz "Malí mudrlanti". Z každej budovy MŠ sa na ňom zúčastnili päťčlenné skupiny detí, ktoré si vyberali otázky z piatich rôznych oblastí: príroda, zvieratá, predmety okolo nás, zdravie a naša krajina.

  "Múdra sova" privítala deti a prečítala pravidlá, ktoré bolo treba dodržiavať. Tento rok boli víťazmi všetky tímy.

  galéria Malí mudrlanti

 • Kreslím, kreslím, maľujem

  Do galérie Kreslím, kreslím, maľujem boli pridané fotografie.

 • Škôlkarská svadba

  Aj takto môže vyzerať výchova k rodičovstvu... Deti na Kollárovej ulici Vám to radi predvedú :-)

 • Záhorácky sláviček
  1. 4. 2014

  Do galérie Záhorácky sláviček 2014 boli pridané fotografie.

 • Mám básničku na jazýčku

  Aj tento rok sa na budove elokovaných tried na Hviezdoslavovej ulici konala celookresná prehliadka v prednese poézie a prózy "Mám básničku na jazýčku". Zúčastnilo sa na nej celkovo 21 detí z trinástich materských škôl.

  Do galérie Mám básničku na jazýčku 2014 boli pridané fotografie.

 • Oznamy
  14. 3. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Čarovná škôlka - multikultúrna výchova v MŠ
  10. 2. 2014

  Projekt Čarovná škôlka realizuje organizácia AIESEC Bratislava.

  Projekt je zameraný na spestrenie jazykovej a edukačnej výučby v materských školách. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň rozvoja osobnosti detí využitím vhodných metód práce s deťmi, premyslenej plánovacej činnosti v rámci hier, pohybových a relaxačných činností, edukačných a vonkajších aktivít.  Zámerom je deti od raného detstva nenútene privádzať k zdokonaľovaniu sa v cudzom jazyku či kultúrnom cítení.

  V rámci tohto projektu sme vo všetkých budovách MŠ privítali dvoch zahraničných študentov: Chris z Brazílie a Filipa zo Švajčiarska. Prekladateľka Lenka nám pomohla uviesť projekt multikultúrnej výchovy do praxe.

  Deti sa oboznamovali s kultúrou iných krajín. Spolu s Chris a Filipom poznávali zaujímavosti zo života, prírody, zvyky a tradície či typické jedlá  a hudbu ich krajín.

  Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť vo fotoalbume Návštevy zo zahraničia

 • Veda nás baví
  28. 1. 2014

  Spoločnosť VEDA NÁS BAVÍ usporadúva v materských školách vedecké krúžky pre deti, kde sa malí predškoláci oboznámia hravou a zábavnou formou s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, biológia, inžinierstvo, strojárenstvo) a vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.

  Aj v naších triedach mali deti možnosťvyskúšať si, aké je to stať sa na chvíľu vedátorom. Spoločnosť VNB usporiadala v jednotlivých budovách materskej školy ukážkové hodiny, na ktoré boli pozvaní aj rodičia. Na úvodnej hodine si deti vyrobili sopku,  lávovú lampu a taktiež skúmali s pomocou motýlika vlastnosti magnetu. Deti pokusy veľmi zaujali, tešili sa a boli aktívne, do pokusov sa sami zapájali.

  V prípade záujmu môžete svoje dieťa nahlásiť na Vedecký krúžok. Prihlášku nájdete tu. Cena za celý kurz je 40 € (15 lekcií po 60 minút). Krúžok je vhodný pre deti od 5 rokov a bude prebiehať v poobedňajších hodinách od 12:30 do 13:30 v jednotlivých budovách následovne:

  pondelok - MŠ Bernolákova a Hviezdoslavova

  utorok - MŠ Štúrova

  streda - MŠ Kollárova

  štvrtok - MŠ Rakárenska

   

  Začiatok kurzu je 10.2.2014

  Fotoalbum Veda nád baví - ukážková hodina

   

  Fotografie z jednotlivých hodín si môžete prezrieť aj tu.

   

  Bližšie informácie o krúžku a o spoločnosti Veda nás baví nájdete na www.vedanasbavi.sk/krouzky-pro-deti-materske-skoly.php

   

   

   

 • Návštevy základných škôl
  21. 1. 2014

  17. a 18. januára absolvovali naši predškoláci svoju prvú veľkú skúšku. Čakal ich zápis do základnej školy. A aby vedeli, ako to vlastne v takej škole vyzerá a funguje, vybrali sa tam ešte predtým na návštevu....

  Návštevy základných škôl

 • Rozpočet MŠ
  21. 1. 2014

  Aktualizovali sme modul Rozpočet MŠ

 • Školský poriadok
  6. 1. 2014

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok v časti Poplatky v MŠ.