Materská škola

Prihlásenie
 • Sme aj na Facebooku

  Milí rodičia, od 29.09.2015 nás môžete nájsť aj na Facebooku.

  Pridajte sa k nám smiley

       Materská škola Malacky

   

 • Oznam pre rodičov

  Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky,

  Vám oznamuje,

  že odo dňa 1.10.2015 (štvrtok)

  bude elokované pracovisko na Štúrovej ulici po rekonštrukcii uvedené do celodennej prevádzky. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy na tel. č. 0907/864 432 alebo e-mailom na adrese: msmalacky@gmail.com.

  Prevádzková doba na pracovisku: od 6,00 h do 16,30 h.

   

  Malacky 24.09.2015                                                PaedDr. Silvia Gabrielová

                                                                                           riaditeľka školy

 • Oznámenie o postupe v prípade navštevovania viacerých materských škôl

  Upozornenie pre rodičov detí navštevujúcich viacero materských škôl (napr. z dôvodu striedavej starostlivosti o dieťa):

  Oznámenie o postupe v prípade navštevovania viacerých materských škôl.pdf

  Čestné vyhlásenie.pdf

 • Aktuálna situácia k nástupu novoprijatých detí

  Potrebné informácie k nástupu novoprijatých detí do MŠ:

  Čo potrebuje Vaše dieťa v materskej škole:

   - kópia preukazu poistenca zdravotnej poisťovne

   - prezuvky (zatvorené)

   - obľúbená hračka (podľa potreby dieťaťa)

   

  Výbava detskej skrinky:

   - náhradný odev do skrinky (v prípade občasného pomočenia)

   - spodná bielizeň (2ks), ponožky, pančuchy, tričko s dlhým rukávom (2ks)

   - náhradné tepláky

   - detské pyžamo, menší vankúš (každý týždeň v piatok si dieťa prevezme pyžamo a návlečku na vankúš   domov a v pondelok prinesie čisté)

   

  Odporúčania MŠ:

  Deti sa najlepšie cítia vo voľnom odeve: tepláky, tričko s dlhým rukávom. V triede je optimálne teplo a deti sú v pohybe. Topánky odporúčame rovnako pohodlné, na september sú vhodné tenisky so suchým zipsom.

  Materská škola zabezpečuje:

   - pitný režim, preto nie je potrebné dieťaťu nosiť vlastný nápoj, rovnako je MŠ vybavená hygienickými potrebami

   - hygienické vreckovky (1balík - 10ks) odovzdajte triednej učiteľke v priebehu prvého týždňa pobytu dieťaťa v MŠ

   - rodič obdrží od p. uč. v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ tlačivo (Informácie o dieťati z pohľadu rodiča), ktoré vyplní rodič v MŠ, alebo ho dodá v nasledujúci deň

   

  Vaše dieťatko čaká v materskej škole zaujímavý program, skvelí kamaráti a láskaví zamestnanci.

   

  Naše odporúčania úspešného zvládnutia adaptačného procesu:

  Vážení rodičia, nástup Vášho dieťatka do materskej školy je významným obdobím v jeho živote. Zvládnutie adaptačného procesu dieťatka závisí od spolupráce rodiny a materskej školy, formou vhodnej konzultácie - medzi pani učiteľkami a rodičmi, prechádzka okolo materskej školy a jej predstavenie dieťaťu rodičom, pozitívne hodnotenie diania v materskej škole v konzultácii rodič - dieťa, návšteva „škôlkara”, navštevujúceho materskú školu.

  Deti predškolského veku na ich úrovni myslenia preberajú vzory a názory správania od svojich rodičov, a stotožňujú sa s nimi. Ak rodič hodnotí materskú školu pred svojim dieťaťom pozitívne, vyvolá u dieťaťa radosť a príjemné pocity z očakávania nástupu do materskej školy.

  V materskej škole profesijne pôsobia pani učiteľky s bohatými skúsenosťami, ktoré Vám budú  ochotné metodicky poradiť vo výchove a vzdelávaní Vašich detí. Sledujú počas školského roka progres detí v oblastiach výchovy a vzdelávania. Profesia učiteľa je jedinečná v tom, že pomáha rodičom vo výchove detí a poskytuje deťom adekvátne odborné vzdelanie.

   

  Odporúčania pri zvládnutí adaptačného procesu:  

   ·         1. týždeň priveďte dieťa do MŠ na dve hodiny

   ·         2. týždeň priveďte dieťa do MŠ na tri hodiny

   ·         3. týždeň priveďte dieťa do MŠ na dopoludnie

   ·         4. týždeň priveďte dieťa do MŠ od rána do 14,45 h

   

  Podľa Školského poriadku 2015/2016 musí rodič priviezť dieťa do 8,00 h, nakoľko sa z dôvodu bezpečnosti uzamyká brána materskej školy.

  Odporúčame rodičom, aby si vyzdvihli svoje dieťa prvý polrok v materskej škole do 15,30 h, a to z hľadiska psychohygieny detí.  Dieťa veľmi pozorne vníma  emocionálne prejavy rodiča a preto je vhodné, aby ste aj Vy priviedli do materskej školy Vaše dieťatko s úsmevom. 

  Ak plánujete Vaše dieťa v konkrétny deň nepriviesť do MŠ, odhláste ho zo stravy do 8,00 h na t. č určené pre každú budovu MŠ.

  Dieťa si môže priniesť so sebou v prvý deň svoju obľúbenú hračku, s ktorou sa bude hrať, rozprávať. Do školy nenoste dieťaťu cumlík, ani fľašu, deti pijú nápoje v materskej škole z pohára. Pomáhajte dieťaťu so samostatnosťou v sebaobslužných činnostiach: obliekanie, vyzliekanie, použitie WC, stravovanie. Ponúkajte mu do rúčky farbičku. Obliekajte dieťatko podľa počasia, neprehrievajte ho, ani veľká otužilosť nie je vhodná. Dieťa nemá mať plienku po nástupe do materskej školy.

  Vaše dieťa odovzdajte pani učiteľke a dlho sa nezdržujte pri vchodových dverách triedy, choďte preč. Je to tak vhodné aj pre iné deti a z hľadiska hygieny ani nevstupujte do triedy.

  Z mojej praxe viem, že veľmi pomáha pri adaptácii, keď privedie prvé dni do škôlky dieťa jeho otec. Opýtajte sa na pocity Vášho dieťaťa každý deň v materskej škole. Oznámte pani učiteľke významné informácie o dieťati.

  Sledujte dianie materskej školy na web stránke a sledujte aktualizácie na informačných tabuliach v priestoroch materskej školy. Potrebné náležitosti, ktoré potrebujú deti pri pobyte v materskej škole, Vám budú doručené v písomnej podobe. Všetkým deťom želám úspešné zvládnutie adaptačného procesu a každodenné prežitie príjemných chvíľ v materskej škole.

  Vitajte medzi nami!

                             PaedDr. Silvia Gabrielová

  Tlačivo týkajúce sa informácií o dieťati pred nástupom do MŠ si môžete stiahnuť tu:

  Informácie o dieťati pred nástupom do MŠ.pdf

 • Zoznam detí z MŠ Štúrova umiestnených do ostatných budov MŠ počas prebiehajúcej rekonštrukcie

  Zoznam detí umiestnených z MŠ Štúrova na ostatné elokované pracoviská MŠ Jána Kollára 896, v Malackách počas prebiehajúcej rekonštrukcie si môžete pozrieť tu:

  Zoznam detí.pdf

   

 • Nevyhnutné veci pre pobyt dieťaťa v materskej škole

  Nevyhnutné veci pre pobyt dieťaťa v materskej škole si možete stiahnuť tu:

  Nevyhnutné veci pre pobyt dieťaťa.pdf

   

 • Pracovné ponuky

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Mám básničku na jazýčku 2015
  19. 2. 2015

  Materská škola na ulici Bernolákova zorganizovala ďalší ročník podujatia ,,Mám básničku na jazýčku“, na ktorom sa nám so svojimi básničkami predstavili deti z viacerých materských škôl z celého okresu Malacky.

  Na začiatku všetkých privítala pani zástupkyňa M. Hollá a zaželala deťom veľa šťastia. Deti recitovali precítene a s veľkým nadšením, na radosť svojich pani učiteliek. Dospelí účastníci podujatia mohli skonštatovať vysokú úroveň prednesených básni, kvalitu ich prezentácie, aj kvalitu vystupovania detí. Súťažiaci si odnášali okrem diplomov aj hodnotné ceny a sladkosti.

  Všetkým zúčastneným gratulujeme...

   

 • Rekonštrukcia budovy Materskej školy na Štúrovej ulici

  Budovu Materskej školy na Štúrovej ulici na Juhu čakajú veľké zmeny. Mestu Malacky sa podarilo získať financie vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Operačný program Bratislavský kraj. Ako sa uvádza na stránke mesta www.malacky.sk:

  "Rekonštrukciu Materskej školy na Štúrovej ulici bude dodávateľsky zabezpečovať spoločnosť Hílek a spol., a. s. Tento projekt  má hodnotu 571 500 €. Aktuálne je s dodávateľom úspešne podpísaná zmluva o diele.V rámci projektu bude zrealizovaná rekonštrukcia a prestavba objektov materskej školy so zateplením a uskutoční sa tiež revitalizácia herných prvkov a plôch. Zrekonštruovaná bude zdravotechnika a vykurovanie v rámci prevádzkovej a hospodárskej budovy a upravia sa komunikácie i vzhľadom na napojenie požiarnej únikovej cesty. Po eliminovaní statických porúch na hospodárskej budove bude zrealizované jej zateplenie, čo výrazne zníži spotrebu tepla na vykurovanie. Projekt navrhuje zateplenie fasád, výmenu okien a vyregulovanie vykurovacej sústavy. 

  Objekt hospodárskej budovy bude nadstavený. Vytvorí sa tu priestor pre aktivity súvisiace s 

  programom MŠ. V rámci zateplenia budovy  materskej školy bude zrealizované zateplenie fasád, strechy – zmena konštrukcie strešného plášťa - a výmena okien. Administratívna budova nevyžaduje v súčasnosti veľký zásah, len čiastkovú obnovu budovy – ústredné kúrenie, očistenie stien. V rámci ďalšej etapy rekonštrukcie budú zrevitalizované herné prvky a plochy, zrealizovaná bude rekonštrukcia chodníkov, oprava striešky nad chodníkmi a revitalizovaný herný priestor. Realizáciou projektu budú odstránené statické poruchy na hospodárskej budove, budova bude menej náročná na prevádzku, čím mesto dosiahne úsporu nákladov."

  Organizácia prevádzky elokovaného pracoviska na Štúrovej ulici, počas rekonštrukčných prác v mesiacoch marec – jún 2015.

  1. V  ZŠ Štúrova ul. budú zriadené 2 triedy (50 detí)

  • budú tu umiestnené deti zo 4 a 5 triedy (predškoláci),

  • budú tu pracovať učiteľky z daných tried

  • do ŠJ v ZŠ budú zaradené 2 kuchárky

  • k dispozícii učiteľkám aj ZŠ bude 1 upratovačka

   

  2. V budove na Bernolákovej ul. bude zriadená 1 trieda (18 detí) (z bývalej spálne detí)

  • do triedy budú zaradené 2 učiteľky 

  •  k dispozícii učiteľkám, ŠJ bude určená prev. pracovníčka

   

  3. V budove na Hviezdoslavovej ulici bude zriadená 1 trieda (15 detí) (z bývalej spálne detí)

  • do triedy budú zaradené 2 učiteľky : Hladíková Ľubica a Slezáková Anna,

  • k dispozícii učiteľkám, ŠJ bude 1 prevádzková pracovníčka

   

  4. Do ostatných budov budú rozdelené deti nasledovne:

  • deti budú rozdelené podľa možnosti tak, aby boli spolu v triede

  •     Jána Kollára – 10

  •     Rakárenská – 7

  •     Záhorácka – 5

   

  5. V budove na Štúrovej ul. zostane zástupkyňa p. Hoďovská, k dispozícii budú 2 dobrovoľníčky,  1 dobrovoľník, 1 učiteľka.

   

  Počas letných prázdnin budú deti umiestnené v budove, v ktorej bude letná prevádzka. 

 • Škôlka na ulici Jána Kollára oslávila tridsiatku
  17. 9. 2014

  V piatok 12.9. bolo v Materskej škole na ulici Jána Kollára rušno. Siedma trieda sa  zaplnila deťmi, rodičmi, pozvanými hosťami, aby spoločne oslávili 30-te výročie otvorenia budovy materskej školy. Pozvanie prijal aj pán primátor, bývalá pani riaditeľka Janka Žilavá, pani učiteľky, kuchárky aj upratovačky, takže bolo na čo spomínať. Pani riadiťeľka pri čítaní úryvku z kroniky vyčarila prítomným úsmev na tvári. Kytičku vďaky si zaslúžilo päť zamestnankýň, ktoré na tejto budove strávili celých tridsať rokov od začiatku až dodnes.

  O slávnostný program sa postarali deti zo škôlky a speváčka Mia. Jedna z mamičiek upiekla nádhernú a aj veľmi chutnú tortu, ale aj ostatné mamičky a babky nezaostávali a stoly praskali pod dobrotami. Kto nemal zrovna chuť na sladké, ponúkol sa gulášom. Veselá zábava plynulo prešla do družných rozhovorov a spomienok a dúfame, že všetci si odniesli domov len príjemné pocity. 

   

  galéria Škôlka na ulici Jána Kollára oslávila tridsiatku

 • Škôlkarská svadba

  Aj takto môže vyzerať výchova k rodičovstvu... Deti na Kollárovej ulici Vám to radi predvedú :-)

 • Školský poriadok
  6. 1. 2014

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok v časti Poplatky v MŠ.

 • Sponzori
  20. 12. 2013

  Aktualizovali sme modul Sponzori