• Pracovisko Jána Kollára

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity na pracovisku MŠ Jána Kollára,

      bude od zajtra t.j. 29. 11. 2021 (pondelok) do 05. 12. 2021 (nedeľa) vrátane,

       v karanténe trieda č. 6.

      Posledný kontakt  s pozitívnou osobou bol v piatok 26. 11. 2021.

      Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

     • EP Rakárenska

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity na EP Rakárenska,

      bude od zajtra t.j. 29. 11. 2021 (pondelok) do 05. 12. 2021 (nedeľa) vrátane,

       v karanténe trieda č. 2.

      Posledný kontakt  s pozitívnou osobou bol v piatok 26. 11. 2021.

      Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí

       

      Ďakujeme za pochopenie.

     • EP Záhorácka

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity na EP Záhorácka,

      bude od zajtra t.j. 29. 11. 2021 (pondelok) do 05. 12. 2021 (nedeľa) vrátane,

       v karanténe trieda č. 1.

      Posledný kontakt  s pozitívnou osobou bol v piatok 26. 11. 2021.

      Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí

       

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom,

      že od pondelka, t.j. 29. 11. 2021 nebude v Materskej škole realizovaná krúžková činnosť z dôvodu epidemiologickej situácie. Materiály pre dištančnú výučbu budú dostávať deti v Materskej škole.

      Ďakujeme.

   • Kontakty

    • Materská škola
    • msmalacky@msmalacky.sk
    • 0907 864 432
    • Jána Kollára 896 901 01 Malacky
    • 36064335
    • 2021683466
    • Martina Novotová - riaditeľka MŠ Kontakty: 0907 864 432 riaditelka@msmalacky.sk sídlo riaditeľstva MŠ: Bernolákova 18, Malacky (budova detských jaslí)
    • Mgr. Svetlana Prsteková - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0918 500 811 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 773 12 94 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Marta Jurkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty: 0917 784 527 marta.jurkovicova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 20 78 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
    • Mgr. Svetlana Prsteková Kontakty: 0917 784 190, 034/381 21 64 svetlana.prstekova@msmalacky.sk
    • Mgr.Romana Holešová - zástupkyňa riaditeľky Kontakty: 0917 743 340 romana.holesova@msmalacky.sk
    • Danica Kalanková - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 772 33 96 danica.kalankova@msmalacky.sk
    • Mgr. Simonetta Holešová - zástupkyňa riaditeľky pre EP Kontakty:0917 744 790 simonetta.holesova@msmalacky.sk
    • Michaela Nejezchlebová - vedúca ŠJ Kontakty: 034/ 381 14 22, 0917 742 652 michaela.nejezchlebova@msmalacky.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje